Sakat Türkiye Bağlanak Partisi Umumi Başkanı Timisi, Cemevine Saldırılarla İlgili Uyardı: “Ülkeyi Hararet Alanına Dönüştürecek Benzeri Kıvılcımdır”

Sakat Türkiye Bağlanak Partisi Umumi Başkanı, sakat saylav Mustafa Timisi, Ankara’da kâh Alevi dernekleri ve cemevine yapılan saldırılar üzere, “Mutluluk bütünlüğüne ve birliğine yönelmiş tıpkı tertip olarak görüyorum. Ülkeyi coşkunluk alanına dönüştürecek tıpkı kıvılcımdır” uyarısı yaptı.

Bozuk Türkiye Irtibat Partisi Umumi Başkanı, bozuk Sivas Mebus Mustafa Timisi, Ankara’da kâh Alevi dernekleri ve cemevine yapılan saldırılar için bağlanmış izah yaptı. Timisi, kışkırtı uyarısı yaptığı açıklamasında şunları belirtti:

“Ankara’da bazen Alevi dernekleri ve cemevine yapılan saldırıları büyük bir üzüntüyle karşılıyorum. Muharrem ayının geçmiş gününde tapınma merkezimize işlenmiş olması büyük ayrımsız medlul taşımaktadır. Vaziyetler celi tıpkı provokasyondur. Anlaşılıyor ki, planlanmış eylemlerdir. Akıbet rütbe korkulu benzeri durumla cebin karşıyayız. Görüngü mahdut değildir. Devlet bütünlüğüne ve birliğine dönük tıpkısı dizgi namına görüyorum. Ülkeyi cuşuhuruş alanına dönüştürecek ayrımsız kıvılcımdır.

“ALEVİ ÖRGÜTLERİMİZİ BU GARIP OYUNLARA KARŞI DİKKATLİ OLMAYA DAVET EDİYORUM”

Devletin ve yetkililerin bu olayın üstünde ciddiyetle durmaları ve açıklığa kavuşturmaları gerekmektedir. Mavera yandan geçmişin Madımak, Çorum, Maraş olayları toplumun hafızasında aynı dip yara olarak durmaktadır. Tıpkısı yöntem insanı ve bu olayları yaşamış birisi olarak, birlik cemiyet, sivil toplum örgütlerini hele Alevi örgütlerimizi bu tuhaf oyunlara karşı tetik olmaya davet ediyorum.”

MUSTAFA TİMİSİ KİMDİR?

Sivas’ın Divriği ilçesinde 1936 yılında doğup büyüyen Mustafa Timisi, Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi mezunudur. Timisi, Atatürk İlke ve İnkılaplarına sadık, sosyal büyüklük ışığında sol görüşlü tıpkı debi kendisine yola sâdır Türkiye Kontak Partisi’nin bünye çalışmalarında fariza aldı. Partinin Teşrinisani 1969’daki II. Kongresinde genel başkanlığa seçildi. TBP, 1969 Mebus Umumi Seçimleri’nde aldığı mecmu 254 bin 695 oyla 8 mebusluk elde etti. 1973’te yapılan seçimlerde ise Mustafa Timisi partinin tek vekili yerine Meclis’te vadi aldı. 1980 sonrasında, sosyal demokratların kontak olmasını gerektiğini söyleyerek SODEP’i destekleyen Timisi, 1995’te İş Bankası yöneticiliği bile yaptı.

Share: