Erzurum anahtar varlığı açıklandı

Erzurum’da Haziran kocaoğlan ölçeğinde trafiğe mukayyet motorlu kara taşıtı sayısının 123 bin 629 olduğu bildirildi. Erzurum kesim illeri süresince motorlu kara taşıtı sayısı ve makine varlığı itibarıyla 3’üncü, ülkede ise 46’ıncı tam düzlük aldı

TÜİK 2022 Haziran dönemi İller Trafiğe mukayyet Motorlu Kişmiri Araç verilerini paylaştı. Erzurum’da Haziran kocaoğlan ölçeğinde trafiğe mukayyet motorlu yağız taşıtı sayısının 123 bin 629 olduğu bildirildi. Erzurum nahiye illeri zarfında motorlu karaca taşıtı sayısı ve otomobil varlığı itibarıyla 3’üncü, ülkede ise 46’ıncı tam kayran aldı

Erzurum Seçme Bin Kişiye Sakıt Çevirici Sayısı

TÜİK verileri üzerinden Doğu Anadolu Sanayici ve İş Adamları Derneği (DOSİAD) Araştırı Merkezince kaydedilen analize göre Haziran ayı kaydında Erzurum’da rastgele bin kişiye sakıt trafiğe kayıtlı motorlu araç sayısı 163,5; rastgele bin kişiye sakıt araba sayısı 81.8, seçme bin kişiye sakıt pikap sayısı 36,1 herhangi bir bin kişiye düşen traktör sayısı ise 27.2 adına hesaplandı.

Haziran 2022 Erzurum Anahtar Varlığı

TÜİK 2022 Haziran ayı verilerinde Erzurum’da 61 bin 878 makine, 2 bin 519 minibüs, bin 168 otobüs, 27 bin 325 kamyonet, 5 bin 909 kamyon, 3 bin 488 motosiklet, 726 hususi amaçlı kayıt, 20 bin 616 traktör almak amacıyla toplam 123 bin 629 motorlu kişmiri taşıtının trafiğe kayıtlı olduğu açıklandı.

Bölgesel veriler ve Erzurum

TÜİK verileri kaydında DOSİAD eliyle gerçekleştirilen çözümleme sonuçlarına göre, 2022 Haziran ayı kaydında Erzurum’da 123 bin 629, KUDAKA sayım bilimi Bölgesi illerinde 203 bin 984, Kuzeydoğu Anadolu sayım bilimi Bölgesi illerinde 328 bin 323, Doğu Küçük Asya Bölgesinde 819 bin 226 motorlu esmer taşıtının trafiğe mukayyet olduğu kaydedildi.

2022 Haziran ayı lehçe araba varlığı ve Erzurum

Haziran kocaoğlan itibariyle Erzurum’da 61 bin 878, KUDAKA sayımlama Bölgesi illerinde 99 bin 388, Kuzeydoğu Anadolu sayım bilimi Bölgesi illerinde 130 bin 638, Şarki Rum Bölgesinde 369 bin 330 otomobilin kayıtlı olduğu aktarıldı.

Haziran ayı bölgesel traktör varlığı ve Erzurum

TÜİK Haziran kocaoğlan verilerinde; Erzurum’da 20 bin 616, KUDAKA sayım bilimi Bölgesi illerinde 31 bin 588, Kuzeydoğu Rum istatistik Bölgesi illerinde 75 bin 54, Şarki Rum Bölgesinde 143 bin 525 traktörün trafiğe kayıtlı olduğu açıklandı.

Erzurum’un Komütatör Sayısı Payı

DOSİAD eliyle gerçekleştirilen analize bakarak, Haziran 2022 kaydında Erzurum trafiğine kayıtlı miftah sayısı KUDAKA İstatistik Bölgesi toplamında yüzdelik 60,6, Kuzeydoğu Küçük Asya sayımlama Bölgesinde yüzde 37,6, Şarki Anadolu Bölgesinde yüzde 15,09’luk hisse edindi. Erzurum’un makine varlığı ise KUDAKA İstatistik Bölgesi toplamında yüzdelik 62,25, Kuzeydoğu Rum sayım bilimi Bölgesinde yüzdelik 47,36, Şarki Rum Bölgesinde yüzdelik 16,7’lik pay oluşturdu.

Bölge İlleri Motorlu Esmer Taşıtı Varlığı

TÜİK verilerine göre Ağrı’da 30 bin 593, Bingöl’de 18 bin 154, Bitlis’te 22 bin 815, Elazığ’da 139 bin 132, Erzincan’da 64 bin 64, Erzurum’da 123 bin 629, Hakkari’de 8 bin 864, Kars’ta 45 bin 885, Malatya’da 197 bin 192, Muş’ta 34 bin 446, Tunceli’de 10 bin 170, Van’da 76 bin 421, Ardahan’da 18 bin 838, Iğdır’da 29 bin 23 motorlu kara taşıtının trafiğe kayıtlı olduğu açıklandı.

Erzurum 46’ıncı Sırada

Erzurum Trafiğe kayıtlı dil sayısı yüksekliği bazında ülkede 46’ıncı sırayı aydı. Miftah varlığının bildirme faziletkâr olduğu iller, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Konya, Adana, Sazak, Manisa, Gaziantep, Muğla, Hatay, Balıkesir, Münevver, Kocaeli, Denizli, Kayseri, Samsun, Sakarya, Eskişehir, Tekirdağ, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Çanakkale, Afyonkarahisar, Trabzon, Kütahya, Malatya, Tokat, Isparta, Osmaniye, Çorum, Sivas, Edirne, Zonguldak, Kalaba, Uşak, Burdur, Kırklareli, Kastamonu, Elazığ, Aksaray, Nevşehir, Diyarbakır, Amasya, Erzurum olarak açıklandı.

Motorlu Karaca Taşıtları, Haziran 2022

Haziran ayında 109 bin 277 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Haziran ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 41,7’sini motosiklet, yüzde 39,6’sını araba, yüzdelik 8,5’ini kamyonet, yüzdelik 6,6’sını traktör, yüzde 2,7’sini kamyon, yüzdelik 0,4’ünü otobüs, yüzdelik 0,4’ünü minibüs ve yüzdelik 0,1’ini hususi amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Aylık Değişim

Trafiğe kaydı yapılan vasıta sayısı benzeri esbak aya göre yüzdelik 3,0 azaldı. Haziran ayında trafiğe kaydı yapılan anahtar sayısı tıpkısı eski taban göre, otobüste yüzdelik 43,9, kamyonda yüzdelik 34,7, hususi amaçlı taşıtta yüzdelik 17,5, traktörde yüzdelik 10,7, minibüste yüzdelik 6,4, motosiklette yüzdelik 1,2 artarken kamyonette yüzdelik 19,5 ve otomobilde yüzde 7,2 azaldı.

Yıllık Değişim

Trafiğe kaydı yapılan vasıta sayısı sabık yılın ayrımsız ayına göre yüzdelik 4,8 arttı. Haziran ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan vasıta sayısı motosiklette yüzde 44,6, traktörde yüzdelik 17,8, otobüste yüzdelik 17,8, kamyonda yüzde 12,4 artarken hususi amaçlı taşıtlarda yüzde 31,6, minibüste yüzde 22,0, otomobilde yüzdelik 16,6 ve kamyonette yüzdelik 16,3 azaldı.

Toplam Taşıt Sayısı

Trafiğe kayıtlı hep taşıt sayısı Haziran ayı sonu itibarıyla 25 milyon 810 bin 799 oldu. Haziran kocaoğlan sonu itibarıyla trafiğe mukayyet taşıtların yüzde 54,1’ini makine, yüzde 16,2’sini pikap, yüzdelik 15,2’sini motor, yüzdelik 8,0’ını traktör, yüzde 3,5’ini kamyon, yüzde 1,9’unu minibüs, yüzde 0,8’ini otobüs ve yüzde 0,3’ünü hususi gayeli taşıtlar oluşturdu.

Devir

Haziran ayında 1 milyon 30 bin 671 adet taşıtın devri yapıldı. Haziran ayında devri(1) yapılan taşıtların yüzde 68,9’unu otomobil, yüzde 15,4’ünü kamyonet, yüzdelik 9,1’ini motosiklet, yüzde 2,7’sini traktör, yüzdelik 1,7’sini kamyon, yüzde 1,6’sını minibüs, yüzde 0,4’ünü otobüs ve yüzde 0,2’sini özel gayeli taşıtlar oluşturdu.

6 Maaş Süreç

Karı-Haziran döneminde 581 bin 330 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Eş-Haziran döneminde tıpkısı eski yılın tıpkı dönemine bakarak trafiğe kaydı yapılan pusat sayısı yüzde 4,3 azalarak 581 bin 330 skor olurken, trafikten kaydı silinen vasıta sayısı yüzdelik 9,0 azalarak 19 bin 249 sayı oldu. Sonunda Familya-Haziran döneminde trafikteki bütün pusat sayısında 562 bin 81 nüsha artma gerçekleşti.

Yakıt Türü

Aile-Haziran döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 70,0’ı benzin yakıtlıdır. Familya-Haziran döneminde trafiğe kaydı yapılan 267 bin 958 nüsha otomobilin yüzdelik 70,0’ı benzin, yüzde 17,1’i dizel, yüzdelik 10,5’i elektrikli yahut hibrit olup yüzdelik 2,4’ü LPG yakıtlıdır. Haziran ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 13 milyon 971 bin 955 nüsha otomobilin ise yüzdelik 37,3’ü dizel, yüzde 35,5’i LPG, yüzde 26,2’si benzen yakıtlı olup, yüzdelik 0,9’u elektrikli veya hibrittir. Yakıt türü bilinmeyen(2) otomobillerin oranı ise yüzde 0,3’tür.

Motor Hacmi

Eş-Haziran döneminde en fazla 1300 ve şeş üstüvane hacimli makine kaydı yapıldı. Aile-Haziran döneminde trafiğe kaydı yapılan 267 bin 958 sayı otomobilin yüzdelik 34,1’i 1300 ve altı, yüzdelik 27,0’ı 1401-1500, yüzde 22,6’sı 1301-1400, yüzdelik 8,2’si 1501-1600, yüzde 6,3’ü 1601-2000, yüzdelik 0,8’i 2001 ve üstü motor üstüvane hacmine sahiptir.

Renk

Ocak-Haziran döneminde kaydı yapılan otomobillerin 109 bin 114’ü beyaz renklidir. Aile-Haziran döneminde trafiğe kaydı yapılan 267 bin 958 sayı otomobilin yüzde 40,7’si beyaz zehir, yüzde 27,7’si boz, yüzde 11,2’si gökçe, yüzde 7,8’i al, yüzdelik 7,2’si siyah, yüzde 2,8’i turuncu, yüzdelik 1,3’ü yeşil, yüzde 0,7’si kahverengi ve yüzde 0,6’sı soluk renklidir – ERZURUM

Share: