Erke ve Elbette Kaynaklar Bakanlığı 4 ilde 5 YEKA belirledi

Erke ve Bittabi Kaynaklar Bakanlığı, Mersin, Niğde, Konya ve Karaman illerindeki 5 araziyi rüzgar ve ruz enerjisine dayalı Yenilenebilir Enerji Temel Alanı (YEKA) ilan etti.

Bakanlığın konuya ilgilendiren kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Buna göre, Mersin Ağacı, Niğde, Konya ve Karaman’da rüzgar ve tarih enerjisine dayalı 5 YEKA belirlendi.

Kararda, bahis konusu alanların köşe koordinatları, krokileri bilgileri ve düz büyüklükleri paylaşıldı.

Share: