Afiyet Hizmet Sunucularının Basamaklandırılmasına Dayalı Yönetmelik Değişikliği Resmi Gazete’de

Afiyet Bakanlığınca hazırlanan Afiyet Bakım Sunucularının Basamaklandırılmasına Dair Yönetmelikte Fark Yapılmasına Dair Talimatname Resmi Gazete’bile yayımlandı.

Yönetmelikle, bakanlığa merbut eğitim bilimi ve araştırı hastaneleri ile Türkiye Asıl Hücre Koordinasyon Merkezi (TÜRKÖK) direkt üçüncü basamak keyif hizmet sunucusu olarak basamaklandırıldı.

Belli bire bir uzmanlık dalında neşelilik gösteren amme ve özel sektöre ilgili hastanelere müteveccih dahi aranjman yapıldı.

Bu kapsamda belirlenen koşul ve standartları sağlayanlar, üçüncü rütbe sağlık hizmet sunucusu namına basamaklandırılacak.

Bu şart ve standartlar şöyle:

“Bakanlığın planlama kurallarına bağımlı olup civar cevaz, ekip, ruhsat ve zindelik izni konuları mevcut mevzuat çerçevesinde yürütülecek.

Hastanenin çatı kullanma cevaz belgesinde veya çatı araç belgesinde mukayyet hep tutkun alanı yeryüzü az 8 bin metrekare olacak.

Hastanenin en birkaç 75 akak yahut üstünde fiili akak kapasitesi bulunacak. Yatak kapasitesi 75’ten birkaç olan hastaneler bire bir yer içerisinde planlamadan istisna, değişik iller arasında planlama kriterleri çerçevesinde Özel Hastaneler Yönetmeliğinin ait maddesine imtizaç etmek neredeyse başka ayrımsız hususi hastaneden akak devralabilecek.

Hastanenin uzman doktor sayısı, bakım verdiği temel branşta en az 30 olacak. Hastanede hizmet verdiği esas branşta 24 saat akıcı hekim bulundurulması mecburi tutulacak.

Hastane, tıpta uzmanlık ana dallarından veya canip dallarından birinde temel hizmet dalı kapsamında hizmet verecek. Bu branşta bakım alan hastaların tedavilerinin gerektiği sağlık hizmetleri amacıyla özge branşlarda ihtiyaç olan kadroları, asıl bakım alanı hastalarına hizmet isnat etmek üzere bulundurulabilecek.

Hastanede uzman doktor sayısının sunu az 2 merhametsizce abla, jinekoloji ve veladet alanında hizmet verecek keyif tesislerinde bilirkişi sayısının arz birkaç 3 tiran nine bulunacak.”

Üçüncü rütbe afiyet bakım sunucularının strateji ve istimara kriterleri

Üçüncü kademe sağlık bakım sunucusu olarak basamaklandırılan hastanelerin üçüncü paye olarak devam edebilmeleri için mahsus bire bir uzmanlık dalında keyif hizmeti üreten hastanelerde gerçekleştirilen yıllık bütün ameliyat sayısının bildirme beş altı 4 bin ve A-B-C grubu cerrahi müdahale sayısının toplamının bütün ameliyat sayısına oranının bildirme bir iki yüzdelik 15 olması gerekecek.

Ayrıca yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten evvel finans yükseköğretim kurumlarıyla işbirliği protokolü bulunan hususi hastaneler, bu protokollerde belirlenen sürelerin sona ermesi ve yükseköğretim kurumuyla eğitim-öğretim faaliyetine ilişkin teşrikimesai ile eğitim-öğretim faaliyetinin bitiminde bu talimatname hükümlerine bakarak basamaklandırılacak.

Share: