Rekabet Yerleşmiş, 8 Özel Meslek Üzerine Elan Soruşturma Başlattı

Rakiplik Oturmuş, sabah açıkladığı 5 Fransız okulu hakkında başlattığı soruşturmanın peşi sıra, İstanbul ve Ankara’de hareketlilik gösteren ilköğrenim ve ortaöğretim düzeyindeki 8 özel meslek hakkında henüz sormaca başlatıldığını duyurdu.

Rekabet Kurumu, bu sabah, 5 Fransız lisesinin Rekabetin Korunması Üzerine Kanun’un 4’üncü maddesini ihlal ettikleri iddialarına yönelik planlı dolay araştırmanın karara bağlandığını duyurdu. Buna bakarak; Rakiplik Kurulu, Hususi Saint-Joseph Fransız Lisesi, Hususi Saint Benoit Fransız Lisesi, Özel Notre-Dame bile Sion Fransız Lisesi, Özel Saint Michel Fransız Lisesi ve Hususi Sainte Pulcherie Fransız Lisesi üzerine soruşturma başlatılması kararlaştırıldı.

Rakiplik Kurumu’ndan meridyen düzlemi saatlerinde yapılan bağlanmış açıklamada ise Türkiye Hususi Okullar Derneği ile ilköğretim ve lise düzeyindeki hususi okullar üzerine, Rekabetin Korunması Karşı Kanun’un 4’üncü maddesini ihlal ettikleri iddialarına müteveccih planlı civar araştırmanın karara bağlandığını duyurdu. Buna göre; ABC Koleji Spor Kulübü Derneği İktisadi İşletmesi, Entelektüel Tabilik ve Eğitim Bilimi Hizmetleri İnş. Tic. ve Şan. SERPMEK, Hal Dergisi Yay. Tic. Ltd. Şti., ESS Terbiye Hizmetleri SERPMEK, Mücevher-Geniş Yetişek Editörlük Elektronik Beyin İnş. Azık Turizm Tic. Ltd. Şti., Hususi Münezzeh Yetişek ve Öğretim Şöhret. Tic. NAN, Imtihan Matbuat Nişane Dağıtım Erganun. San. ve Tic. ATLATMAK ve Yükselen Koleji Terbiye ZIYAN ETMEK hakkında sormaca başlatılması kararlaştırıldı.

Rakiplik Kurumu’nun açıklaması şöyle:

“DOLAY ARAŞTIRMA KARARA BAĞLANDI: İstanbul ve Ankara illerinde neşelilik gösteren ilköğretim ve lise düzeyindeki özel okullar ve Türkiye Hususi Okullar Derneği üzerine, 4054 az Rekabetin Korunması Karşı Kanunun 4. maddesini ihlal yazar etmediklerinin tespitine yönelik planlı civar araştırma Rakiplik Oturmuş’nca karara bağlandı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI: Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri 23.11.2022 günlü toplantısında istişare eden Rakiplik Kurulu, bulguları korkulu ve tam bularak Rekabetin Korunması Üzerine Kanun’un 4’üncü maddesini ihlal edip etmediklerinin tespiti üzere Ankara merkezli olarak elektrik gösteren; ABC Koleji Spor Kulübü Derneği İktisadi İşletmesi, Işıklı Tabilik ve Yetişek Hizmetleri İnş. Tic. ve San. SAVUŞMAK, Hal Dergisi Yay. Tic. Ltd. Şti., ESS Eğitim Hizmetleri NAN, Töz-Gen Eğitim Bilimi Tabilik Bilgisayar İnş. Azık Turizm Tic. Ltd. Şti., Hususi Temiz Eğitim Bilimi ve Tedrisat Ün. Tic. NAN, Sınav Matbuat Kitap Dağıtım Org. Unvan. ve Tic. EKMEK, Yükselen Koleji Eğitim YEMEK hakkında sormaca açılmasına değişmeyen verdi.”

Rekabetin Korunması Karşı Kanun’un “Rekabeti Sınırlayıcı Geçim, Ağır Ezgi Eylem ve Kararlar” başlığı altındaki bölümde düzlük kayran 4’üncü maddesi şöyle:

“Belli benzeri mülk yahut bakım piyasasında direkt veya bilvasıta olarak rekabeti engelleme, fesih evet üstelik kısıt amacını taşıyan yahut bu etkiyi doğuran veya doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler arası anlaşmalar, ağır ezgi eylemler ve adım birliklerinin bu kabil karar ve eylemleri hukuka çap ve yasaktır.”

Share: