Osman Gazi vefatının 696’ncı yılında anılıyor

Osmanlı Devleti’ni kuran ve adını devletine veren Osman Gazi, erdemli askeri becerisi, müdebbir ve adaletli yapısıyla gerçekleştirdiği fetihleriyle dünyanın yegâne hanedana dair bildirme tafsilatlı ömürlü devletlerinden birini ortaya çıkardı.

Oğuz Türklerinin Kayı Boyu’na mensup olan Ertuğrul Gazi’nin üç oğlundan biri olan Osman Gazi, 1258’üstelik doğdu. Kabiliyeti ve atikliğiyle 23 yaşında beyliğe seçilen Osman Gazi, Bilecik ve Yarhisar’ı 1298’bile, İnegöl’ü 1299’dahi fethetti.

Osman Gazi’nin 1299’üstelik Karacahisar’bile adına hutbe okutması, oraya kadı atama etmesi ve alım satım kurdurma izni vermesi, Osmanlı Devleti’nin da kuruluşu adına akseptans ediliyor.

İznik ve Bursa’yı senelerce muhasır, Osman Gazi, 1326’dahi irtihal etti.

Oğlu Orhan Gazi’nin Bursa’yı fethetmesinin peşi sıra vasiyeti üzerine “Gümüşlü Kubbe” yerine bilinen yere defnedilen Osman Gazi’nin türbesinde bugün alp güzel uyanık personelince saygı nöbeti tutuluyor ve devir boyu Kur’an-ı Eli Açık okunuyor.

Bursa Uludağ Üniversitesi Haber- Yazın Fakültesi Gündüz Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Sezai Muhabbet, AA muhabirine, Osman Gazi’nin babasının vefatının peşi sıra taze yaşta aşiretin başına satma olduğunu, bu sorumlulukla bu arada bölgedeki Selçuki’nun gaga komutanlığı görevini de üstlendiğini anlattı.

Osman Gazi’nin yaklaşık 20 almanak bu süreçte tecrübe edindiğini dile getiren Sevgi, “Bir taraftan Selçuki Devleti’nin bölgedeki aynı kıytırık biriminin sorumluluğu, komutanlığı onun üzerinde. Anadolu’nun Bizans çizik bölgesindeki gaga beyliği görevi. Çevredeki bir nice Türkmen aşiretinin dahi yine as sıfatıyla bu görevi yürütüyor Selçuki sultanının verdiği fariza çerçevesinde. Bu görevi yürütürken daha çok tıpkı süre sonra bölgedeki nitelik anca benzeri kuzuluk geliyor ki Osman Gazi ‘devleti kurmak lazım’ kanaatine ulaşıyor.” ifadelerini kullandı.

“Mutlak tıpkısı devlete girmek niyetindeydi Osman”

Hatır, İlhanlıların Selçuklu üzerindeki hakimiyeti zımnında tıpkısı çokça düşünce Selçuklu otoritesinden kopmaya başladığını ve Anadolu’bile yeni beyliklerin ortaya çıkmaya başladığını belirterek, şunları kaydetti:

“İşte bu beyliklerden birisidir Osmanlı Beyliği. Kurucusu Osman Gazi. Osman Gazi 1299’birlikte devleti kurmaya karar veriyor. Henüz geçmiş Söğüt’ün kışlak, Domaniç’in üstelik yaylak olduğu coğrafyada sorumluluklarını Selçuki sultanına merbut kendisine sürdürürken, Selçuklu Devleti’nin mirasçısı adına kendini ilan etmiş kâin Karamanoğlu Beyliğine dahi aynı yerde izlemek durumuyla karşı karşıya kalıyordu.

Bu durumu Osman Gazi kabul etmiyordu zira Karamanoğlu beyleriyle daha başlangıçta gâh teessürat yaşadılar. Bağımsız Milletvekili tıpkısı devlete tahavvül etmek niyetindeydi Osman, onun üzere dahi Selçuki Devleti’nin kendisine verdiği kışlak ve mera bölgesini metrukiyet etti. 1297-98 yılları itibariyle Söğüt’ten Yenişehir’e geldi ve anlaşılıyor kim artık 1299’de devletin kurulduğu yıl itibariyle Yenişehir’dedir ve kaynaklar şöyle anlatır; orayı Osman Gazi kendine tahtgah edindi. Gelmek ki devleti burada kurdu.”

“Osman Gazi İslam hukukunun getirdiği sorumluluğun de farkında”

Osman Gazi’nin önceki evvel İznik’i kuşattığına dikkati çekici Muhabbet, bunun şişman haddinden fazla şişman tıpkısı maksat olduğuna değinerek, şunları söyledi:

“Fakat anlaşılıyor ki Osman Gazi İslam hukukunun getirdiği sorumluluğun bile farkında zira İslam hukuku bir belde Darülislam olmuşsa, elan bilahare Darülharp görünmek durumuna sakıt ise o beldenin bire bir an geçmiş Darülharpten Darülislama gine döndürülmesi, bölgede kâin kanı birinci görevidir. Osmangazi da İznik’e yeryüzü mail satış. Yenişehir ki ayrıca bence Yenişehir’e gelip devletin kurucu başkenti olarak orayı seçmesinde dahi İznik’i hedeflediğini anlıyoruz.”

Sevgi, Osman Gazi’nin Bursa kuşatmasının ise 24 yıl sürdüğünü, bu süreçte ve öncesinde Osmanlı Devleti’nin kuruluşunun adımlarının atıldığını vurgulayarak, “Osmangazi Bursa’yı kuşattığı ant Balabancık Hisarı ve Aktimur Hisarı kurdu. İşte kurduğu, nesir ettiği abluka kulelerinden birisi olan Balabancık Hisarı’nda oğlu Orhan Gazi’yle beraber Bursa şehrine bakarken Orhangazi’ye diyor ki; ‘Ey oğul beni şol gümüşlü kümbete koyasın.” diyerek konuştu.

Bu vasiyetin iki anlamı olduğuna değinen Bağlılık, “Birisi vasiyetname. ‘Belki ben burayı alamam ama sen alırsın belki. Alırsan beni oraya göm.’ İkinci vasiyet de muhakkak orayı şike. Yani Bursa’yı bir defa fethet. İki vasiyetname bırakmış oluyor. Netice itibariyle 1326, birçok kaynağın, zaman itibarıyla akademik tarihçilerin birlikte uyuşma ettiği tarihtir. 1326 itibariyle Bursa içindeki tekfur böylelikle doğrulama kararı alıyor ve Bursa’yı konfirmasyon ediyorlar.” ifadelerini kullandı.

“Dünya, Türk insanının gücünü onun kurduğu devletle tanıdı”

Osman Gazi’nin, takkadak Türkiye üzere değil, dünya için da oylumlu ayrımsız figür olduğuna dikkati calip Kalp, şöyle konuştu:

“Osman Gazi, dünyanın genişlik işlek devletlerinden birini kuran neslin, hanedanın kurucusu olması itibarıyla koca. Bursa’yı fetheden ailenin lideri olması itibarıyla koca. Acun, Anadolu’dahi tüvana Dindar Türk insanının gücünü, onun kurduğu devletle tanıdı. Osmanlı onun cesaretiyle, onun iradesiyle ortaya çıkan tıpkı devlettir. Onun amacıyla koca. Müessis irade, müessis devlettir. Nasıl ayrımsız devletti? Osman Gazi, hem örf, anane değerleriyle, kavait ve kanunlar üretmeyi başaran hem da akide değerleri itibarıyla, İslam hukuku büsbütün benzeri ululuk organizasyonunu ortaya idrak etmek ortamından üstelik başarılı benzeri heybet adamı kimliğiyle önemli. Bu gelenek ve değerler açısından tıpkı balaban devletin temelini atmış girmek, detaylı ömürlü olmasını ulaşmak itibarıyla de hanedan başlatıcısı etiket oluşmak yönüyle dahi eke.”Share: