Kayseri’de torunlar imdi yürütme tarafından konfirmasyon edilmeyecek

Kayseri Valiliği, Büyükşehir Uray Başkanlığı ve Cumhuriyet Altını Başsavcılığı işbirliği ile Kayseri Yavru Musahabe Merkezi faaliyete geçirildi. Faaliyete geçirilen Çocuk Müzakere Merkezi ile birlikte ayrıntılar bundan sonra yürütme marifetiyle konfirmasyon edilmeyecek.

Kocasinan İlçesi’nde faaliyete geçirilen Bala musahabe Merkezi’nin tanıtımında konuşan Kayseri Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ömer Demirgöz; boşanma sürecinde yıpranan çocukların daha çok elan çok yıpranmalarına mahal verilmeyeceğini söyledi. Demirgöz; “5. Geçerlilik Paketiyle birlikte İcra ve İflas Kanununda yapılan değişiklik layıkıyla; bala teslimi ve çocuklarla zatî ahzüita kurulmasına dair eş mahkemelerince sunulan kararlarının, çocuğun faik yararı asıl alınarak, Adalet Bakanlığınca adliyelerde kurulan ‘Adli Bindi ve Kıygın Hizmetleri Müdürlükleri’ eliyle hesabına getirilmesi öngörülmüştü. ‘Yavru Teslimi ve Çocukla Ferdî İlişki Kurulmasına İlişkin Yönetmelik’ 4 Ağustos 2022 günlü resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yasalı değişiklikle gelişigüzel; bugüne büyüklüğünde İcra Müdürlükleri eliyle yerine getirilen bu amal, daha çok torunlar yararına dizayn edilen yavru ülfet merkezlerinde uzmanlar ve emare öğretmenler eşliğinde hesabına getirilecek, böylelikle metrukiyet süreci ve sonrasında yıpranan çocukların daha aşkın yıpranmalarına mevki verilmeyecek” dedi.

Yavru teslimi sürecinde ehlivukuf ve delil öğretmenlerin fariza alacağını ve kararın yerine getirilmesi sürecinde çocukların ruhsal durumlarının anne alınacağını nâkil Başsavcı Vekili Demirgöz; “Bu çerçevede Kayseri Valiliğimiz, Büyükşehir Belediye Başkanlığımız ve Cumhuriyet Altını Başsavcılığımızın teşrikimesai ile Kayseri Yavru Ziyaret Merkezimizi 1 Ağustos 2022 tarihi itibariyle faaliyete geçirdik. Faaliyete geçirmiş olduğumuz Çocuk Konuşma merkezimizle alay malay çocuklarımız bundan sonra icra aracılığıyla teslim edilmeyecek. Daha önceleri çocuk teslimine ilgilendiren icra müdürlüklerine başvurarak bu yönde talepte bulunulması ve bunun üzere masraf ve giderlerin yatırılması gerekiyordu. Ayrıntılar ebeveynlerin evinden yürütme memurları ve polis güçleri eşliğinde cebren alınabiliyordu. Kimi Vakit taraflar karşı karşıya akmak durumunda kalıyor ve bu nitelik çocuklarında mağduriyetlerine sebebiyet veriyordu. Artık çocuklarımızın yüksek menfaati gereği, yavru teslimi Adli Destek ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğümüz marifetiyle ebeveynlerin kapısında değil Çocuk Görüşme Merkezimizde yapılacak. Çocuklarıyla ahbaplık etmek talip ana ve babalar temas ücret ödemeyecek ve yapılacak tam masraflar Doğruluk Bakanlığımız tarafından karşılanacaktır. Bala teslimi sürecinde bilirkişi ve delil öğretmenler görev matlup, kararın adına getirilmesi sürecinde çocukların psikolojik durumları asıl alınacak ve seçkin durumda çocuklarımızın faik menfaati dikkate alınacaktır. Bu proses içerisinde taraflarla iletişime geçilerek yaşanabilecek çekişmelerin çocukları üzerindeki karşıt etkileri ve sürecin hangi şekilde yürütüleceği hususunda taraflara kılavuzluk edilecek. Taraflara Sülale Mahkemesince verilen zatî ahzüita kararına uymamaları halinde velayetin değiştirilmesinin gündeme gelebileceği ve bu yaklaşımın aleyhe beyyine kendisine kabul edileceği hatırlatılacak. Ortalık istemedikçe ve çocuğun yüksek yararı gerekmedikçe daha çok etraf yüz yüze getirilmeyecek. Kayseri Çocuk Görüşme Merkezimizde çocukların temel ve babalarıyla kaliteli ant geçirmesine imkan sağlayacak içtimai ve kültürel faaliyetlerin yürütüleceği kabilinden içerisinde çocuk baziçe alanları, büyük bekleme salonu, müzakere odası, süt kuzusu hizmet odası kabilinden bölümler vadi almaktadır. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın faik yararına hizmet edecek olan Bala Ülfet Merkezimizin ömre bedel olmasını diliyor, faaliyete geçirilmesinde emeği sabık ilkin bakanımıza, Kayseri valimize, büyükşehir şehremaneti başkanımıza ve başsavcımıza teşekkür ediyorum” dedi.

“Etraf kendileri istemedikçe ve çocuğun yararı gerektirmedikçe yüz yüze getirilmeyecek”

Yavru konfirmasyon sürecinin zahir işleyeceği ile ilgilendiren dahi bilgiler veren Kayseri Cumhuriyet Başsavcı Vekili Ömer Demirgöz; “Ebeveynlerin ücretsiz kendisine Adli Bindi ve Mağdur Hizmetleri Müdürlüğümüze başvurması sonrasında; uzmanlarımız taraflarla iletişime geçerek; yargı ve kararda belirtilen takvime uyma gerekliliği, uyulmaması halinde karşılaşa bilecekleri neticeleri açıklayacak. Tasdik yükümlüsünden çocukla alay malay bala ülfet merkezine gelmesi istenecek. Doğruluk sahibi da bala görüşme merkezine gelerek çocuğunu eksper veya öğretmenden tasdik matlup. Tıpkısı şekilde türe sahibinden üstelik ferdî muamele takviminin sonunda çocuğu konuşma merkezine getirerek doğrulama edecek. Ortalık kendileri istemedikçe ve çocuğun yararı gerektirmedikçe mecburi haller dışında karşı karşıya getirilmeyecek. Taraflara yaşanabilecek çekişmelerin kendileri ve özellikle çocukları üzerindeki damarlı etkileri üzerine uzmanlar aracılığıyla kösemenlik edilecek. Çocukla kişisel ilişki kurulmasına dayalı taraflar arasındaki sorunların çözümünün sağlanabilmesi üzere uzmanlarımızın önerisiyle Eş Mahkemelerince çocuklar ve temel-babalar üzerine müşavirlik tedbiri uygulanmasına karar verilebilecek. Ayrımlı nedenlerle çocuğu göstermeme eğilimi ile karşılaşılır ise, taraflara velayetin değiştirilmesinin gündeme gelebileceği ve bu yaklaşımın aleyhe beyyine adına kabul edileceği, antrparantez şikayet üstüne 3 günden 10 güne kadar sıkı düzen hapsi ile cezalandırılabileceği hatırlatılacak. Çocukla kişisel ahzüita kurulmasına dair tamam izah ve açıklamaların müspet değer bulmaması halinde ise görevlilerimizce teyit emri düzenlenerek ilgilisine mukayyet adına tebliğ edilecek, tebliği rağmen konfirmasyon gerçekleşmezse şikayet üzerine belirtilen prosedür işletilecektir” ifadelerini kullandı. – KAYSERİ

Share: