Karçev Başkanı Alp: “Türe Bakanı’nın Kars Ziyareti Sırasında, İlimiz Milletvekilleri Kars’ta Yapılan Sunma Şişman İmar Usulsüzlüğünü Şahsen Sayın…

TACETTİN DURMUŞ

Kars Yer ve Kent Hukuku Derneği (KARÇEV) Yönetim Kurulu Başkanı İnan Akgün Alp, “Hak Bakanı’nın Kars ziyareti sırasında, 1995 yılında özelleştirilen Cilt Balık Kurumu arazisi üzerinde şu anda villalar yapıldığını tez fail ilimiz milletvekilleri Cumhuriyet tarihi süresince Kars’ta yapılan bildirme büyük ümran usulsüzlüğünü bizzat Sayın Bakan’ın nezdinde benimseme etmişlerdir. söz konusu 800 dönümlük alanın sunu az 320 dönümünün kamuya ayrılması gerekirken acaba AKP ve MHP’li belediyeler tarafından bu alan şaz mıdır ayrılmamış mıdır? Kamuyu ayrılması gereken 320 Dönümlük bu alanın bugünkü akçasal büyüklüğünün 320 milyon teklik olduğu düşünülürse sebep olunan kamu zararının büyüklüğü henüz ongun anlaşılacaktır” dedi.

KARÇEV Umumi Heyet Başkanı İnan Akgün Alp ve topluluk umumi heyet üyesi Fırat Acay basın toplantısı düzenledi. “Hak Bakanı Sayın Bekir Bozdağ’ın 22 Orak Ayı haset ilimize yaptığı konuşma ve bu musahabe sonrasında ortaya sâdır abus donör sahneleri gitmek üzere huzurlarınızdayız” diyen Kahraman, şunları söyledi:

“Hak Bakanı’nın Kars ziyareti sırasında, 1995 yılında özelleştirilen Ten Balık Kurumu arazisi üzerinde şu anda villalar yapıldığını kanıt eden ilimiz milletvekilleri; ‘şecaat bildirme ederken merdi kipti, sirkatin söyler’ misali Cumhuriyet Altını tarihi süresince Kars’ta yapılan sunma büyük bayındırlık usulsüzlüğünü bizzat Sayın Bakan’ın huzurunda tesahup etmişlerdir.

1995 yılında büyüklüğünde kamu marifetiyle işletilmekteyken Tansu Çiller’in başbakanlığı döneminde özelleştirilen Deri ve Balık Kurumu arazisi imara açıldıktan sonradan faaliyetlerine akıbet vermiş ve arazisi üzerinde koyu tıpkı inşaat faaliyeti başlamıştır.

1995 yılında yapılan özelleştirme uygulamasını eleştirmek isteyen il milletvekilleri bu ilin akıbet 18 yılın 16 yılında AKP’li ve MHP’li belediyelerin yönettiğini ve bu alana mamure izninin bile özlük belediyeleri marifetiyle verildiğini unutmuş görünüyor.

Bu konuda şehir hukukunu ihlal ettiğini düşündüğümüz husus şudur: 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. maddesi mucibince, imara açılacak alanların yüzdelik 40’ına büyüklüğünde olan bölümünün vadi, sefer, yeşil düz, okul, ibadethane, devriye, esenlik tesisi, kentsel toplantı alanları, şehremaneti hizmet alanları gibi alanlarda kullanılmak amacıyla düzenleme katılım payı olarak kamuya ayrılması gerekirdi. Umum ortada ’18 uygulaması’ namına adlandırılan bu konu ile imara açılan söz konusu 800 dönümlük alanın sunma beş altı 320 dönümünün kamuya ayrılması gerekirken acaba AKP ve MHP’li belediyeler yoluyla bu alan munfasıl mıdır ayrılmamış mıdır? Kamuyu ayrılması gereken 320 dönümlük bu alanın bugünkü akçasal büyüklüğünün 320 milyon lira olduğu düşünülürse etken olunan kamu zararının büyüklüğü daha bereketli anlaşılacaktır. İmar planı yapılırken o bölgedeki düzenleme ortaklık paylarının özelleştirilen alan dışından şaz olması ise özelleştirmeye konu alan üstünde kentsel getirim yaratıldığı gerçeğini dahi değiştirmez.

İl milletvekillerinin bu beyanlarını Kars Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ihbar namına kabul etmesi gerekir ve İmar Kanunu’nun 18. maddesine akıllıca bir uygulama yapılıp yapılmadığının soruşturulması gerekir. Düzenleme ortaklık paylarının adisyon cetvelleri üstünde bilirkişi incelemesi yaptırılarak amme zararının belirleme edilmesi gerekir. Aday oldukları çağ Kars’a hizmetkar olmaya geliyoruz deyip zaman yüksek aynı kibirle kendilerini Kars’ın sahibi olan olarak car fail el milletvekillerinin öz partilerinin belediyeleri vasıtasıyla yapılan bu büyük mamure yolsuzluğunun da esasta politik sorumluları oldukları unutulmamalıdır.

Buradan ilimize bakir atanan Kars Cumhuriyet Başsavcısı’na davet etmek istiyoruz. Sayın Başsavcım; Bakir göreviniz kalburüstü olsun. Vakıa başsavcı yerine evvel icraatınız ahır ve ten bütünleşmiş tesisi ayırmak kabil bire bir talihsizlik oldu. Amma bu vesileyle Kars tarihinin bildirme büyük ümran usulsüzlüğüne da muttali oldunuz. Bu denli şişman tıpkı mamure usulsüzlüğünün AKP’li ve MHP’li belediyeler aracılığıyla yapılmış olması zımnında ağızsız kalmayacağınıza ve Cumhuriyetin tıpkısı Savcısı olarak görevinizi yapacağınıza inancımız tamdır. Şu hususu dahi önemle vurgulamak istiyorum, tapudaki kayda ve kesinleşmiş bayındırlık planlarına güvenerek bu alanda envestisman özne, yer düzlük satan hemşerilerimiz katiyen endişelenmesinler, burada bire bir yanlışlık varsa bu cürüm kamu görevlilerinindir ve bu görev suçudur.

Bu anlatılanlar ışığında Adalet Bakanı Sayın Bekir Bozdağ’ın tıpkısı günce Kars ziyaretinin tablosu şudur:

Kentimiz parsel parsel satılmıştır. İl milletvekilleri 90’lı yıllarda yapılan özelleştirme uygulamalarını örnek göstererek esasta 18 sene boyunca belediyelerde yapılan usulsüzlüğü unutturmaya çalışmaktadırlar. Kars tarihinin genişlik büyük mamure usulsüzlüğüne 18 yıldır hususiyet sessiz kalmıştır. Halka hizmetkar olmaya geldik diye yola çıkanlar, bütün bu tabloya rağmen hala kendisini Kars’ın sahibi car etmeye çekinmemektedirler. Vatansever Kars halkı bu levha karşısında Kars Mekân ve Kent Hukuku Derneği öncülüğünde Yürekli ve Yakınlarında tıpkı uğraş başlatmıştır. Bu Mücadelede bizlerle beraber olan; salim-sol, Türk-Kürt, Alevi-Sünni ve karı-koca ayrımı gözetmeksizin, maslahat ülke meselesi diyen, bilcümle halkımızı ocumak ile selamlıyoruz.”Share: