Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sayıştay Başsavcılığı’na İsmail Altıntaş’ı atadı

Sayıştay Başsavcılığıyla ilgilendiren nasıp kararı Resmi Gazete’bile yayımlandı. Reisicumhur Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan karara bakarak, göreve Milli Savunma Bakanlığı Hazırlık Hizmetleri Umumi Müdürü İsmail Altıntaş atandı.

Resmi Ceride yayımlanan kararda şu ifadeler kullanıldı:

“Sayıştay Başsavcılığına, 3 dar Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2, 3 ve 7’nci maddeleri gereğince Milli Savunma Bakanlığı Tedarik Hizmetleri Genel Müdürü İsmail Altıntaş atanmıştır.”

İSMAİL ALTINTAŞ KİMDİR?

8.1.1968 tarihinde Bolu Minval Ahmetler Köyünde doğdu. İlkokulu köyünde, Ortaokul ve Liseyi Bolu İmam Dil Cambazı Lisesi’nde tamamladı. 1990 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden çıkışlı oldu. 1991 yılında Sayıştay dahi Denetçi Yardımcısı adına göreve başladı. 2003 yılına büyüklüğünde Sayıştay’de Kontrol ve Temel Kontrol olarak görev yaptı. Bu dönemde değişik Umumi (Defterdarlık, Askeri Saymanlık, Para Müdürlüğü) ve Ekleme (DSİ, Karayolları, Darülfünun) Bütçeli kuruluşlar ile Belediye ve Döner Kebap Hesaplarının Denetiminde görev aldı. 2003 Yılı başında geçici yerine Başbakanlıkta görevlendirildi ve bu sürede Keyif Bakan Danışmanlığı görevinde bulundu. 4.7.2003 tarihinde Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı İdari ve Mali amal Daire Başkanlığı görevine atandı.

08.09.2014 tarihine kadar bu görevinin yanında TÜGSAŞ Türkiye Matbu Fabrikaları EKMEK., ERDEMİR Ereğli Çıpa ve Çelik Fabrikaları A.Ş., Sümer Holding A.Ş., Hidrojen Peroksit A.Ş. Yönetim Kurulu üyelikleri ile Eskişehir Osmangazi EDAŞ, Van Gölü EDAŞ ve İzmir Gediz EDAŞ Yönetim Kurulu Başkanlıkları görevlerinde bulundu. Bu görevlerin yanı sıra; Siyasal Bilgiler Fakültesi Mezunları Yardımlaşma, Dayanışma ve Araştırma Vakfı’nda 1997 – 2000 yılları beyninde Yönetim Kurulu, Finansal Hususiyet Dergisi Kitap Yerleşmiş ve Sayıştay Denetçileri Derneği üyeliklerinde bulunmuş olup, 2009 yılından bu tarafa de Açık Oturum Bilgiler Fakültesi Mezunları Teavün, El Birliği ve Araştırı Vakfı Umumi Heyet Başkanlığı görevini yürüttü. 2007 yılında 61. Bölüm kendisine art dozaj bürokratlara sunulan Milli Asayiş Akademisi eğitimini tamamladı. Yeminli Mali Müşavirlik Belgesine üstelik sahip olup Ankara Yeminli Mali Müşavirler Odası üyesidir. 08.09.2014 tarihinde Kamu Denetçiliği Kurumu Genel Sekreteri yerine atandı.

07.06.2016 tarihinde Uzman Murakıp olarak Sayıştay dahi kim görevine gene başladı. 08.06.2016 tarihinde Bölüm Başkanı adına görevlendirildi. Kürsü Başkanlığı görevini yürütürken 28 Eylül 2016 günlü 29841 az Resmi Gazete yayımlanan Milli Defans Bakanlığının 2016/675 dar kararı ile Bakanlığın Hazırlık Hizmetleri Genel Müdürü oldu. Altıntaş, evli ve iki çocuklu olup, ecnebi dili İngilizce ve Arapçadır.Share: