Atak: “Sayıştay ve Denetleme Kurumlarının Önerilerini Dinlemiyorsanız Bu Artık Sorumluluk Değildir. Yıldız Değildir, Hilkat Değildir Ayn Bakarak Bakarak Cinayettir”

CHP Umumi Başbuğ Yardımcısı Ahmet Akın, ” Amasra’de yaşanan göz bakarak göre geliyorum diyen ihmaller zinciri sonrasında yaşanmış benzeri cinayettir. Zira önlenebilir ayrımsız ilçe önlenmemiş, eksiksiz uyarılara rağmen ihmaller ortadan kaldırılabilecekken, ihmaller bitmeme etmiştir. Vebal bir yol olur, ikincisi ve aynı tekerrür eden gösteri daha çok vebal değildir, ihmalde değildir resmen tıpkısı kasıttır. Çünkü 8 sene ilk Soma’üstelik yaşanan ve 301 madencimizi kaybettiğimiz faciadan sonra birlik uyarılara rağmen önlem almıyorsanız, faciadan öğüt çıkarmayıp, Ermenek’te apayrı bir faciaya amil olup gine ilaç almıyorsanız, Amasra’dahi yaşanan faciaya büyüklüğünde ne bizim önerilerimizi hangi Divan Araştırma Komisyonu önerilerini ne de Sayıştay ve teftiş kurumlarının önerilerini dinlemiyorsanız bu imdi yazık değildir. Felek değildir, hilkat değildir ayn bakarak bakarak cinayettir. Bu daha çok kasıttır” diye konuştu.

CHP Erke ve Altyapıdan Sorumlu Genel Başbuğ Yardımcısı, Balıkesir Mebus Ahmet Akın 41 beyaz zehir emekçisinin hayatını kaybettiği afet ile ilgilendiren hazırladıkları tabir hakkında zaman Ankara’üstelik CHP Genel Merkezinde basın toplantısı düzenleyerek vukuf verdi. Akın şunları söyledi:

“EMEKÇİLERİMİZİN HAYATLARINI KAYBETTİĞİ FACİALARDA BÜTÜN BİR FAİL ARANDI”

“Geçtiğimiz hafta hepimizin yüreği dağlandı. Türkiye Taşkömürü Kurumu’na ilgili Bartın, Amasra’de kamu eliyle yani devletin işlettiği kömür madeninde grizu patlamasında 41 eroin emekçimizi maalesef kaybettik. Görevi başında hayatını kaybeden maden emekçilerimize bir kat elan Allah’tan yağmur, ailelerine çıdam diliyoruz. Beyaz Zehir işçilerimizin mağdur kaldığı, herkesi dikçe etkileyen Amasra eroin faciasının peşi sıra felaketin nedenlerini sorgulamaya, araştırmaya ve konuşmaya bitmeme ediyoruz. Soma’dan, Ermenek’ten ve onlarca beyaz zehir faciasının arkası sıra bütün bu sonuç olsun diyoruz amma tembihat dikkate alınmıyor. Soma’de, Ermenek’te, Dursunbey’bile, Kozlu’üstelik, Karadon’dahi ve ülkemizin birçok madeninde emekçilerimizin hayatlarını kaybettiği facialarda bütün benzeri eden arandı. Aslında bu hareket cinayetlerinin failleri herhangi bir felaketten bilahare kendini aklamaya çalışan, sorumluluklarını işçilere ve mühendislere yıkmaya çalışan Yanlışsız Tümen iktidarının ta kendisidir.

CHP kendisine hazırladığımız ‘Amasra Kömür Faciası Raporu’nu’ hazırladık. Bu tabir yalnız Amasra’dahi yaşanan facianın değil, 20 yıldır madenlerimizde yaşanan faciaların failinin Doğru Tümen iktidarı olduğunu gösteren bire bir belgedir. Facianın arkası sıra kurduğumuz heyetimizle çabukça bölgeye intikal ettik. Sayın genel başkanımızda Amasra’ya gelerek incelemelerde bulundu. Heyetlerimizin çalışmaları ve yapılan ziyaretlerde belirleme ettiğimiz bütün unsurlara dahi raporumuzda vadi verdik.

“KADER DEĞİLDİR, FITRAT DEĞİLDİR AYN BAKARAK BAKARAK CİNAYETTİR”

Amasra faciasının mekanizma şekline ait tespit, belirgi ve iddialar Türkiye Taşkömürü Kurumu’nun yapısı, kurumun Dürüst Tümen döneminde işlevsizleştirilmesi, facianın ilk aşamasında yaşanan iletişim krizi, ailelerin kıran konusunda dile getirdiği hususları yegâne bir tane raporumuzda dile getirdik. Raporumuz ortaya koymaktadır ki, Amasra’birlikte yaşanan kıran ne kaderdir hangi yaradılış ne de kaymakamlık. Amasra’birlikte yaşanan ayn göre bakarak geliyorum diyen ihmaller zinciri sonrasında yaşanmış ayrımsız cinayettir. Çünkü önlenebilir ayrımsız ilçe önlenmemiş, cemi uyarılara karşın ihmaller ortadan kaldırılabilecekken, ihmaller bitmeme etmiştir. Vebal aynı yol olur, ikincisi ve tıpkısı tekrarlanma fail eylem çıktı vebal değildir, ihmalde değildir yöntemince aynı kasıttır. Çünkü 8 yıl önce Soma’dahi yaşanan ve 301 madencimizi kaybettiğimiz faciadan sonradan yekpare uyarılara rağmen tedbir almıyorsanız, faciadan öğüt çıkarmayıp, Ermenek’te bambaşka tıpkısı faciaya sebep olup gine tılsım almıyorsanız, Amasra’dahi yaşanan faciaya kadar hangi bizim önerilerimizi ne Meclis Araştırı Komisyonu önerilerini hangi de Sayıştay ve teftiş kurumlarının önerilerini dinlemiyorsanız bu bundan sonra yazık değildir. Baht değildir, fıtrat değildir göz göre göre cinayettir. Bu imdi kasıttır.

“UYARILAR KARŞISINDA AK PARTİ İKTİDARI HER ZAMANKİ GİBİ İLGİSİZ VE SESSİZ KALMIŞTIR”

Soma’da yeryüzü şişman iş cinayetini yaşatan Yanlışsız Fırka iktidarı sabık 8 yılda hareket güvenliği üstüne atması müstelzim adımları atmamıştır. Grizu patlamalarına alın tam önlemler alınmamıştır. Madencilikte iş güvenliği içtima rantın önü açılmaya bitmeme etmiştir. TTK’nın amme madenciliği işlevi namevcut edilmiştir. TTK’nın içi boşaltılmıştır. Dalavere liyakatsizleştirilmiştir. Kalifiye kadrolar eritilmiştir. Sorumluluk yapana bırakın ukubet verilmeyi, armağan verilmiştir. Soma raporundaki 111 öneri dikkate alınmamıştır. Tedbirsizliklere ve ihmallere birlikte ayn yumulmuştur. Sayıştay Raporu’nun Amasra işletmesiyle ilişik ortaya koyduğu bulguları görmezden gelinmiştir. Ayrıca patlamadan 3 bölüm önce ‘gaz çok amma yapacak aynı özdek namevcut’ diyerek madende çalışmaya zorlanan işçilerimizde maalesef dinlenmemiştir. Özetle tembihat karşısında Dürüst Fırka iktidarı rastgele zamanki kabilinden ilgisiz ve ağızsız kalmıştır.

Amasra faciasıyla ilişkin haddinden fazla yavaş olan iddialarda raporumuzda yerini almıştır. Bu iddialar özetle: Havalandırma sistemleriyle ilişik zayıflık bulunuyordu, bu tespit ayrımsız zamanda Sayıştay Raporları’nda dahi vardı. Bizim tespitimiz ve uzmanların bile görüşü havalandırma sisteminin hatalı planlanması faciada ölümleri artırmıştır. Patlamanın peşi sıra oluşan zehirli gazlara, hatalı havalandırma sistemi nedeniyle patlamadan etkilenmeyen madencilerimizde kıygın kalmıştır ve ne eyvah kim bu nitelik ölümleri bile artırmıştır.

“41 MADENCİMİZİN HAYATINA PARA OLAN SORUMLULAR BİR DAKIKA ÖNCE ORTAYA ÇIKARILMALIDIR”

Raporumuzda hayatını kaybeden madencilerimizin ailelerinin bile ortaya koyduğu tespitlerde düzlük alıyor. Madende benzeri sıklet olduğunu, kazadan önce madencilerimiz ailelerine mütehammil çokça sefer dile getirmişler. 110 kişinin çalıştığı vardiyada bildirme tecrübesiz işçilerin kömür kazdığını de rapor ediyor aileler. Havalandırma sisteminin kırıcı durumda olduğunu madencilerimiz evlerine gelip annelerine, babalarına anlatmışlar. Havalandırma sistemindeki ihmale de ayrıca, özenle ilgi çekmişler. Maden ocağının tıpkı kamer kapanacağını söylemişler ve bakım yapılacağını üstelik ailelerine anlatım etmişler. Çabucak ailelerine değil, çevrelerine ifade etmişler. Ailelerin görüşlerini kamu namına raporumuza koyduk. Bütün bu görüşler birlikte sunu uzun ayrıntısına büyüklüğünde özen edilerek araştırılmalı ve 41 madencimizin hayatına dünyalik olan sorumlular tıpkısı dakika geçmiş ortaya çıkarılmalıdır.

“18 SAATTE CANSIZ BEDENLERİ MADENDEN ÇIKARTMAKLA ÖVÜNENLER 210 SAATİ AŞKIN SÜREDİR TEK BİR SORUMLUYU BULAMADILAR”

Facianın üstünden bilcümle 9 zaman geçti. 9 gündür biricik aynı mesul gayrimümkün mı? 18 saatte camit bedenleri madenden çıkartmakla övünenler zaman itibariyle 210 saati aşkın süredir tek benzeri sorumluyu bulamadılar. Yegâne aynı yöneticiye, bir tane tıpkısı bürokrata ahali çektirilmedi. 41 duygusal kaybetmişken Yanlışsız Parti maatteessüf siyasi pişkinliğine devam ediyor. İktidar adeta sorumluları hatırlamak istemiyor. Bunun yerine vatandaşların protestolarını yasaklama peşine düştüler. Adeta bu azılı facianın unutulmasını istiyorlar. Çünkü bu faciadaki ihmaller zincirleri sorumluları ortaya çıkaracak, bilcümle birlikte göreceğiz.

“TTK BÜNYESİNDEKİ FAALİYET GÖSTEREN DİĞER 4 MADENDE GIDEREK ANALOG BİR FACİA YAŞANABİLİR”

TTK’nın yapısı Ak Öğür döneminde tamamen değiştirildi. Hava işlevsizleştirilirken, kamu yararı yerine maden sahalarının hususi şirketlere dağıtıldığı bire bir çekicilik haline dönüştü. Bu nedenle bıçak üzere kesildiği söylenen gelişim kazaları TTK bünyesindeki 5 işletmede, serencam 5 yılda binlerce yol yaşandı. TTK’nın 5 işletmesinde son 5 yılda kaza sayısı 12 bin 966 oldu. Bu veriler bizi küşade kesin uyarıyor. Tığ dahi uyarıyoruz, TTK bünyesindeki cıvıltı gösteren özge 4 madende her an analog benzeri facia yaşanabilir.

Maden faciasıyla ilgilendiren adli süreci birlikte yakından izleme ediyoruz. Adli süreçle ilgili dahi güçlü çokça soru işaretleri ortada. Facianın peşi sıra müessesenin yönetimsel binasına methal ve çıkışlar ne devir taharri altına alınmıştır? Umum delillere hangi antlaşma umum konulmuştur? Facianın ardından şüphelilerin, yönetsel müdürlerin ve yetkililerin ocağa girmesine cevaz mevdu midir? Kanıt karartma şüphesinin varlığına karşın mesul olan ümera ocağa girmiş midir? Ayrıca geçtiğimiz Ağustos ayında denetim yaparak izin veren nahoş bakanlık denetmenleri, faciadan sonradan kurulan tahkikat komisyonunda görevlendirilmiş midir? Bu soruların derhal yanıtlanması gerekiyor.

“MAALESEF BU FACİALAR SELIM PARTİ İKTİDARDA OLDUĞU SÜRECE SONUÇ BULMAYACAK”

Maalesef bu facialar Doğru Fırka iktidarda olduğu sürece sonuç bulmayacak. Zaman tek madencimiz zahir açık olarak güvende değildir. Çabucak tıpkısı risk haritası çıkarılmalı buna göre de eylem planları hazırlanmalıdır. TTK bilcümle siyasal baskılardan arındırılarak kamu ekseninde madencilik faaliyeti yapmalıdır. Türkiye genelindeki cemi madenlerin ILO standartlarına bakarak denetlenmesi ve bu konuda yasal mevzuatın geçirilmesi ve uygulanması gerekmektedir. Dürüst Fırka döneminde meydana mevrut isim eroin kazalarında değişmeyen benzeri tafsilat var. Bu kazaların tümü engellenebilirdi. Ilmî veriler gelişim kazaların neredeyse tamamının engellenebileceğini ortaya kemiksiz kendisine koyuyor.”

Share: