Uca Mahir Başarır’dan Deneyimsizlik ve Spor Bakanlığı’nın 115 Milyon Lira Çevirici İhalesine Aksülamel: “Bundan Sonra Aynı Çıngı Utanın”

CHP Mersin Milletvekili Mualla Maharetli Başarır, Toyluk ve Spor Bakanlığı’nın bölüm usulüyle (21/b) yaptığı 115 milyon liralık komütatör ihalesine tepki gösterdi. Başarır, “Milyonlarca herif kıtlık sınırının altında yaşıyor. Şişman tıpkı soylu erki buhran içerisindeyiz. Bozukluk sayın vekil bu israf? İki, keyif arabası, aşırı arabalar kiralıyorsunuz. Bu kadar acil mi? Yangında, depremde, helikopterde, uçakta kullanmıyorsunuz. Rahatlık arabalarınız amacıyla kullanıyorsunuz. Artık benzeri zerre utanın” dedi.

CHP Sazak Mebus Ali Maharetli Başarır, Cahillik ve Spor Bakanlığı’nın 115 milyon liralık açar ihalesiyle ait açıklama yaptı. Başarır, “Toyluk ve Spor Bakanlığı, 115 milyonluk vesile ihalesi yapıyor. Bakir ve bunu 21/b ile yapıyor. Yani, bulutsuz ihale olmadan yapıyor. Bakan’a iki soru soracağım. Milyonlarca eş kıtlık sınırının altında yaşıyor. Büyük bir soylu erki buhran içerisindeyiz. Sebep sayın bakan bu israf? İki, huzur arabası, çılgın arabalar kiralıyorsunuz. Bu büyüklüğünde ivedi mi? Yangında, depremde, helikopterde, uçakta kullanmıyorsunuz. Dirlik arabalarınız için kullanıyorsunuz. Bundan Sonra tıpkısı kıvılcım utanın” dedi.

Konuyla ilişik bağlanmış izah bile özne Başarır, Kamu İhale Kanunu’nun hapis deşik edildiğine dikkat çekerek, şunları tabir etti:

“Toyluk ve Spor Bakanlığı 21/b yani kısım usulüyle 5 Temmuz’da 115 milyon TL’lik çevirici isticar ihalesine bundan sonra. Hem üstelik bu çevirgeç isticar ihalesine yakıt kullanımı karışma değil. İhale dokümanları paylaşılmıyor. Şartnameler paylaşılmıyor. Elan önce arz azından hangi hizmet için ne araçların kiralanacağı öğrenilirken bundan sonra AKP iktidarı intihap yaklaşırken bunların dahi öğrenilmesini engelliyor. Bakın 2021 Teşrinievvel ayında 176’sı şoförlü 494 araç kiralanmış ve ihalesi ayan yapılmış. Bu şirketlerle yapılan sözleşmeye bakarak 31 Açıklık 2023’e büyüklüğünde süre var. Elan sözleşmenin tamamlanmasına 1,5 sene varken 115 milyon TL’lik bire bir dil kiralama ihalesine neden çıkılıyor? Burada amme menfaati nerede?

“KAMUNUN PARASINI İNSAFSIZCA HARCAMAKTAN UTANMIYORSUNUZ”

Bakın 2021 Ekim ayında 176’sı şoförlü 494 vesile kiralanmış ve ihalesi sarih işlenmiş. Bu şirketlerle yapılan sözleşmeye bakarak 31 Mabeyin 2023’e kadar süre var. Daha sözleşmenin tamamlanmasına 1,5 yıl varken 115 milyon TL’lik bire bir çevirici kiralama ihalesine illet çıkılıyor? Milyonlarca eş kıtlık sınırı altında yaşıyor. Büyük ayrımsız ekonomik kriz içerisindeyiz. Bu savurganlık sebep sayın bakan? Ben anlamakta ağırbaşlılık çekiyorum. Rahat arabası, müfrit arabalar kiralıyorsunuz. Bunlar bu kadar acil mi? Yani yangında, depremde, uçakta, helikopterde kullanmıyorsunuz ama makam arabalarınız üzere 21/b’yi kullanıyorsunuz. Bakın, çap araçları kiralamasa mübayaa için gitse MTV ödemeyecek. MTV ödemediğiniz için kamunun parasını daha uygun şekilde harcayabileceksiniz. Hem de bu vesait daha sonraki nesillerin kullanımı üzere üstelik bakanlığınız bünyesinde kalacak ama siz kamunun parasını gaddarca harcamaktan utanmıyorsunuz.

“TASARRUF BUNUN NERESİNDE?”

Tıpkısı taraftan artirim tedbiri yayınlıyorsunuz, bire bir taraftan da amme kaynaklarını fütursuzca harcıyorsunuz. Artirim tedbirlerinde resmi taşıtların edinilmesi ve kullanılması antetli aynı çağ var. 2021 yılından elde etmek üzere 2023 yılı sonuna büyüklüğünde en az yüzde 20 oranında azaltılacağı anlatım ediliyor. Yahu 2021’dahi inikat imzalamışsınız 494 parça açkı kiralamışsınız henüz geçim bitmeden birçok lime alacağınız galiba olmayan bir ihaleye elan çıkıyorsunuz. Artirim bunun neresinde?”

Deneyimsizlik ve Spor Bakanı Mehmet Aşure Ayı Kasapoğlu’nun yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığı’na soru önergesi veren Başarır, şu soruları yöneltti:

-Beceri şartname ve ihale dökümanları EKAP’ta bozukluk paylaşılmamıştır?

-Bakanlığınızca hangi öngörülemeyen nedenlerle ya üstelik hangi ivedilik gerekçeleriyle bahis konusu tenkis parça usulü yani 21/b ile yapılmıştır?

-Bu münakasa kapsamında kaç kesim komütatör sürücülü, birçok kıta araç sürücüsüz kiralanmıştır?

-bahis konusu eksiltme mukataa usulü namına rekabetin ve şeffaflık ilkelerini sağlayan kategorik eksiltme usulüyle yapılsaydı daha ucuza dünyalık edilmez miydi? amme menfaati sonunda daha fazla masun olmaz mıydı?

-Çevirgeç isticar ihalesine çıkılmasaydı ve bu araçlar satın alınsaydı MTV ödenmemesi dolayısıyla devletin elan ucuza servet etmesi mümkün kaçınan mıydı?

-Daha evvel ihalesi işlenmiş 176’sı şoförlü 494 vasıta kiralanmışken ve bu kesim 31 Meyan 2023’te bitecekken, 115 milyon TL bedelle kullanılmamış bire bir komütatör kiralama ihale yapılmasının gerekçeleri nelerdir?

-Halihazırda 494 kıta komütatör kiralamışken ve sözleşmeleri bitmeme ediyorken yeni kiralayacağınız bu vesait nerelerde kullanılacaktır?

-Yaptığınız açacak kiralamaları boş benzeri kamu israfı değil midir?”Share: