Tasrif ve Bütçe Komisyonu Başkanı Yılmaz: Türkiye âdeta çok gür durumda

TBMM Çekim ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve YANLIŞSIZ Tümen Bingöl Mebus Cevdet Yılmayan, bütçe açıklarına bakıldığı ahit dünyada bir nice ülkede yüzdelik 6-7 ve 8 civarında bütçe açığı verildiğini belirterek, “Geçen sene bizim bütçe açığının mili gelire oranı yüzdelik 2,6 oldu. Bu sene beklentimiz yüzde 3,4 gerçekleşmesi. Gelecek sene ön gördüğümüz gene yüzde 3,5 civarında. Zımnında kül bu olumsuzluklara karşın bütçe performansımız ve kamu borcunun milli gelire oranıyla, Türkiye alelade haddinden fazla ongun durumda” dedi.

TBMM Çekim ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve DOĞRU Fırka Bingöl Saylav Yılmaz, Bingöl’üstelik tıpkısı restoranda basın mensupları ile ayrımsız araya geldi. Burada konuşan Yılmayan, dünyanın resesyonu tartıştığı, Avrupa’nın haddinden fazla çetin tahaccüm endişesi ortamında olduğu tıpkısı dönemde Türkiye’nin sanayisiyle, turizmiyle, tarımıyla, istihdamıyla, ihracatıyla büyümeye bitmeme ettiğini söyledi. Yılmaz, “2023 ve sonrasında bile Türkiye büyümeye devam edecek. Muhtemelen tıpkısı eşiğe mevrut durumda. Bu eşiği atlamamız gerekiyor. Gelişmekte olmakta olan ülkeler liginden mütekâmil ülkeler ligine geçmemiz gerekiyor” diye konuştu.

‘GEÇEN YIL, SONUÇ 50 YILIN BÜYÜMESİNİ BAŞARDIK’Yılmayan, hem sağlık marifetiyle, hem gider eliyle devletlerin bütçe açıklarının artığını, borçlanmaların yükseldiğini anlatım ederek, şunları söyledi: “Tamlık dünyaya baktığınızda hakeza benzeri kapsam var. Türkiye’ye baktığımızda ise haddinden fazla şükür bütçemizin dahi kamu namus borcu stokumuzun bile bereketli bire bir noktada olduğunu anlatım edebilirim. Avrupa’ya baktığınızda kamu borçlarının milli gelire oranı yüzde 90 civarında, ara sıra ülkelerde yüzde 100’ün üzerinde, gelişmekte olan ülkelerin kamu namus borcu stokunun gelire oranı yüzde 60’ların üstünde. Türkiye’nin kamu takanak oranı ise güzeşte yıl yüzde 40 civarındaydı. Bu sene biraz daha düşmesini bekliyoruz. Yüzdelik 35-36’lara büyüklüğünde gerilemesini bekliyoruz. Yine bütçe açıklarına baktığınız ant dünyada birçok ülkede yüzde 6-7-8 bütçe açığı verilirken geçen sene bizim bütçe açığımızın mili gelire oranı yüzde 2,6 oldu. Bu sene beklentimiz yüzde 3,4 gerçekleşmesi. Ati sene öngördüğümüz esasen yüzde 3,5 civarında. Dolayısıyla mecmu bu olumsuzluklara rağmen bütçe performansımız ve amme borcunun milli gelire oranıyla Türkiye aşağı haddinden fazla ferah durumda. DOĞRU Tümen hükümetinin esasen beri sunu fazla özen ettiği hususlardan biri bütçe disiplini olmuştur. Bu büyüklüğünde sıkıntıya rağmen bunları başardık. Enerjiye sabık yıl ve bu yıl koyulmak amacıyla çok kısık kaynaklar ayırdık. Geçen sene gaz faturasının yüzde 75’i bu sene yüzdelik 80’i amme kaynakları ve bütçe kaynaklarıyla akçalanmış ettik. Bunu kuşkusuz başardı Türkiye? Bunu büyüyerek başardı. Dünyanın küçüldüğü dönemlerde 2020 yılında Türkiye ekonomisi büyümeyi başardı. Güzeşte sene akibet 50 yılın büyümesini başardık. Yüzdelik 11’in üstünde koşa haneli bir nema gerçekleştirdik. Bu sene da gene yüzdelik 5 civarında nema bekliyoruz. Büyüme olduğu ahit bu tüm sosyal kesimlere yansıdığı gibi, istihdama yansıdığı kabilinden, amme gelirlerini de artırıyor. Dengelerimizi bu şekilde korumuş oluyoruz. Büyüyen Türkiye milyonlarca istihdam ürettiği kabil ihracatını 250 bilyon dolar seviyesine çıkardığı üzere turizm gelirlerini 40 bilyon dolara çıkardığı üzere amme dengeleri açısından dahi daha avantajlı bir konuma yükseliyor. Bu da Sayın Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu büyüme odaklı stratejinin hangi kadar düşündürücü olduğunu gösteriyor.”

Share: