Saika: “Saldırıların esas amacının ülkede kargaşa ve arbede ortamı inşa etmek olduğunun bilincindeyiz”

Adamakıllı Padişah Abdal Hars Derneği Sivas Idarehane Başkanı Hidayet Sebep, Ankara’birlikte Alevilerin ibadethanelerine ve mekanlarına yapılan saldırıyı kınayarak, “Saldırıların asıl amacının ülkede kargaşa ve arbede ortamı sağlamak olduğunun bilincindeyiz” dedi.

Geçkin Ankara’bile cemevlerine müteveccih saldırılar işlenmiş bire bir emanet gözaltına alınmıştı. Bu saldırıların ardından Iyice Şehriyâr Abdal Kültür Derneği Sivas Ofis Başkanı Hidayet Sebep, matbuat açıklaması yaptı. Sebep, bu saldırıların temel amacının ülkede kargaşa ve arbede ortamı yapmak olduğunun bilincinde olduklarını anlatım etti. Hidayet Yıldırım yaptığı konuşmada, “Öncelikle şurası belirtelim kim; canlarımıza, cemevlerimize ve kurumlarımıza saldırınlar, bu saldırıları planlayıp yönetenler bilsinler kim; bizi demokratlık, hürriyet ve müsavat mücadelesinden koparamayacaksınız. Çünkü biz, baskıya zorbalığa ve rastgele tip sürat politikalarına boğun eğmeyiz. Cidal çığırtkanlığına ve herhangi bir kalem arbede diline karşı barışın ve kardeşliğin saflarında yer alırız. Tığ Aleviler, güneş boyunca değme makule kışkırtmacı tertibinin karşısında saldırıya rağmen 72 millete tıpkı nazarla bakmaya devam ettik. Halkları kendi içre kutuplaştıran, ötekileştiren, çatıştıran, gerilimden şiddetten beslenen politikaların karşısında durduk ve durmaya birlikte bitmeme edeceğiz. Ülkemizi kana belemek üzere, tetikçileri ve güdümlü katilleri kullanan Yoğun Şevket güçlerini, Koçgiri, Dersim, Maraş, Çorum, Gazi, Yolculuk, 10 Ekim’den ve Suruç’tan ve onlarca eş katliamdan biliyoruz” dedi.

“Halkımızı kurumlarına ve cemevlerine ehil çıkmaya ve provokasyona cebin kurnaz olmaya çağırıyoruz”

Saika, halkı cemevlerine topluluk çıkmaya ve provokasyona alın cingöz olmaya çağırdıklarını söyleyerek, “Aleviler adına karşılık yurttaşlık mücadelesi verirken çokça ongun biliyoruz ki, bu ülkede hareketli halklar inançlar ve kimlikler bağımsız milletvekili olmadan biz de katiyen müstakil olamayacağız. Bu nedenle bacanak ve musahip kurumlarla, terakkiperver ziyalı, demokrat ve devrimci güçlerle alay malay omuz omuza ayrımsız mücadeleye inanıyoruz. Bu saldırıların anne amacının ülkede kaos ve arbede ortamı tesis etmek olduğunun bilincindeyiz. Halkımızı kurumlarına ve cemevlerine ehil çıkmaya ve provokasyona karşı cingöz olmaya çağırıyoruz. Biz Aleviler dili, dini, fideist, ırkı, mezhebi ve cinsiyeti ne olursa olsun herkesin eşit ve müstakil erler kendisine yaşayabildiği kimsenin kimliğinden yağlık ötekileştirilmediği katledilmediği demokratik ayrımsız cumhuriyette ayrımsız arada sohbet yaşamı savunuyoruz” diye konuştu.

“Yapılan saldırıyı hovarda kınıyoruz”

Yapılan saldırıları seri kınadıklarını belirten Saika, konuşmasına şu şekilde devam etti:

“Cemevleri milyonlarca Alevinin ibadethanesidir. Orada hiç kimseye makamı, dili, dini, rengi sorulmaz. Cemevlerine yumulmak esasen Rum halklarının hoşgörüsüne ve bin almanak komşuluğa saldırmaktır. Tığ zalimlerin, zorbaların, ırkçıların dışında kimsenin karşısında olmadık. Aleviler tarihi boyunca hiçbir halkın onurunu incitecek kalkışmada bulunmadı. daha çok bile böyle olacaktır. Geçmiş bu ülkenin başkentinde 4 ayrı yerde, Alevilerin ibadethanelerine ve mekanlarına yapılan saldırıyı acul kınıyoruz” şeklinde konuştu. – SİVAS

Share: