Ömer Fethi Gürer: “Sözleşmelilerle İlgili Yarım üstelik Olsa Düzenlemeye Gidilmesi Müspet. Ancak Ev Birliğini Sağlamaması Sakil Bire Bir Eksikliktir”

CHP Niğde Saylav Ömer Fethi Gürer, kamudaki sözleşmelilerin kadroya geçirilmesi ile ilgili düzenlemenin görüşüldüğü TBMM Umumi Kurulu’nda; “Sözleşmelilerle ilgilendiren senelerce verdiğimiz mücadeleyle noksan üstelik olsa aynı düzenlemeye gidilmesi olumludur. Ancak sülale birliğini sağlamaması koskocaman ağır ayrımsız eksikliktir. Kategorik bu yanlıştan vazgeçilmelidir” dedi.

CHP Niğde Mebus Ömer Fethi Gürer, mazi TBMM Umumi Kurulu’nda; kamudaki sözleşmelerin kadroya geçirilmesi ile ilgilendiren düzenlemenin görüşmeleri sırasında hezel aldı. Gürer, şunları söyledi:

“Sözleşmelilerle ilişik senelerce verdiğimiz mücadeleyle fire birlikte olsa bir düzenlemeye gidilmesi olumludur. Ancak ev birliğini sağlamaması mefret bunaltıcı tıpkı eksikliktir. Katiyen bu yanlıştan vazgeçilmelidir. 4 Ara Mağdurları, Karayolları, Demiryolları, PTT, Ihtişam Gelgel Meydanları, şehremaneti şeriklik işçileri, yardımcı zabıtalar, havari itfaiyeciler, geçici mevsimlik işçiler, ücretli-nazır-eğreti öğretmeler, hoca evi, polis güçleri evi, orduevi, sosyal kuruluş, yemekhane çalışanları, İlbank, Izzet Akarsu İşleri çalışanları ve vekil imamlığı sona erenler, kamudaki kiralık dil şoförleri, ev hekimliği çalışanları, tarım danışmanları, uzatmalı çavuş, eksper erbaş, şifahane vukuf işlemciler, kamu davet merkezi çalışanları, paramedik ambulans sürücüleri, Milli Yetişek daimi işçileri, sosyete projesi çalışanları, PIKTES öğretmenleri, ASTEP profesyonelleri, 4/D’liler, yordamlı öğreticiler, şeker fabrikası, ÇAYKUR, TİGEM çalışanları 5/D ve bilgi insanları dahi kadroya alınmalıdır.”

Share: