Nemden Kurtulma Yollar

İstenmeyen suyu kurutmak, küf ve küf oluşumunu önlemeye yardımcı olan gerekli bir uygulamadır. Nemin etkili bir şekilde nasıl kurutulacağı sürecini anlamak önemlidir.

Makale, su hasarını önlemede yardımcı olan bir nem alma cihazının doğru şekilde kullanılmasının öneminden bahsediyor. Ayrıca hayatın farklı alanlarında nemin nasıl oluştuğunu ve farklı iklim koşullarında nasıl ölçüldüğünü de açıklar.

Bu sorular ve daha fazlası aşağıdaki paragraflarda cevaplanacaktır.

Nem oluşumuna katkıda bulunan bir dizi faktör vardır. Bunlar, havadaki su buharının varlığı, çökelme, difüzyon, buharlaşma ve yoğuşmayı içerir. Nem genellikle en yaygın olduğu zamanda (yani yağmur yağdığında) bir yağmur ölçer veya yağış seviyelerini ölçmek için başka bir cihaz kullanılarak ölçülür, ancak daha doğrudan bağıl nem olarak da ölçülebilir. Bağıl nem, sıcaklık ve hava hareketinden etkilenir ve Celsius / Fahrenheit ayarlarıyla etiketlenmiş bir kuru termometre termometresinde işaretlenir.

Nem kurutma cihazı, havadaki su buharını veya bodrum, buzdolabı gibi yerlerden sıvı suyu uzaklaştırarak nemli ortamlardaki fazla nemi uzaklaştırmak için kullanılan cihazlardır. Pompalar, fanlar, kokuları emen filtreli nem alma cihazları ve ozon veya anti-mikrobiyal özellikler gibi makineden çıkan havanın kalitesini değiştiren aerosol üreteçleri gibi birçok farklı şekilde mevcutturlar.

Nem, havada ne kadar su buharı olduğunun bir ölçüsüdür. Havadaki nemin doğal varlığı, yağışa ve yağmur oluşmasına yardımcı olan şeydir. Nem alma cihazları, havadaki su buharı miktarını azaltmak için özel filtreler kullanır.

Nem Nasıl Oluşur?

Nem, güneşten gelen ısının Dünya’daki okyanuslardan, nehirlerden, göllerden ve diğer su kaynaklarından gelen suyu buharlaştırmasıyla oluşur. Bu olduğunda, nem ile sonuçlanır. Nemin oluşmasının beş yolu vardır:

-Yoğuşma: Soğuk sıvı sıcak yüzeylerle karşılaştığında, buharlaşarak küçülerek yüzeyde damlacıklar oluşur.

-Buharlaşma: Sıvılar buharlaştığında, nem seviyelerine bağlı olarak küçük veya daha büyük damlacıklara dönüşebilen damla adı verilen küçük parçacıklar oluştururlar.

-Çiy noktası: Bu, sıcak nemli havanın daha soğuk kuru hava ile karşılaşması ve yüksek bağıl neme sahip yüzeylerde yoğuşma oluşması durumunda oluşur.

Nem, havada bulunan ve ısının kendisi ve diğer maddelerle etkileşimi sonucu oluşan tüm su buharının yoğunlaşmasıyla oluşur. Bu makale, nemin nasıl oluştuğunu ve nem kurutma cihazlarının ne için kullanıldığını açıklamaktadır.

Nem iki türe ayrılabilir: bir vücut veya nesnenin içinde oluşan nem ve bir vücut veya nesnenin dışında oluşan nem.

Nem alma cihazları, fazla su buharını bir alandan uzaklaştıran cihazlardır. Genellikle nemli havayı çeken ve çiğlenme noktasının altına kadar soğutarak kuru havaya çeviren serpantinlerden oluşurlar.

Share: