Kılıçdaroğlu, Ağrı Diyadin’de Çiftçileri Dinledi: “Tarlada Çalışıyorsan, Kardeşim Senin Emeklilik Hakkın Devletin Garantisi Altında”

Bili: TAMER ARDA ERŞİN – Azrail: FATİH NAZIM EFE

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun Ağrı’dahi dinlediği bire bir vatandaş, “Çoluk Çocuk kalmadı. Bütünü Avrupa’ya gitti. Habersizce gitti” dedi. Kılıçdaroğlu ise “Uymazlık ediyorsunuz, ürettiğini malı satamıyorsunuz ve çoluk çocuk tarlada çalışmıyor. O gençlerin burada kalması üzere hem hava garantisi, hem kar garantisi ayrımsız zamanda onların birlikte toplumsal güvenlik primini büyüklük olarak ödeyeceğiz. Tarlada çalışıyorsan, kardeşim senin tekaütlük hakkın devletin garantisi altında” diye konuştu.

CHP Umumi Başkanı Eksiksizlik Kılıçdaroğlu, Doğubeyazıt’tan Veca site merkezine giderken, Dert yolu üzerinde Diyadinli yurttaşların sorunlarını dinledi.

Diyadinli tıpkı vatandaş Kılıçdaroğlu’na yazdığı şiiri ona okudu.

Başka ayrımsız vatandaş ise gaz hizmetinin Diyadin’e ulaşması amacıyla imza topladıklarını ancak taleplerinin yerine getirilmediğini söyledi. Vatandaş, Kılıçdaroğlu’na; “2 bin kesim imza topladım. Tabii gazın Diyadin’e gelmesi için. Bilcümle ilçelere doğal gaz gidiyor ancak Diyadin’e üvey evlat muamelesi yapılması Diyadinliler amacıyla bol değil” dedi. Vatandaş Kılıçdaroğlu’na topladıkları imzaları verdi. Yurttaş, “Odunun tonunu biliyorsunuz, üç katına artık. Kömürün tonu 12 milyara (12 bin liraya) imdi neredeyse. Yurttaş mağdur. Gübre filhakika bulunmayan. Biliyorsunuz hayvancılığı bitirdiler, yaylaları haram etmekle bu arada” dedi.

Kılıçdaroğlu burada AKP’den CHP’ye sabık benzeri yurttaşın CHP rozetini taktı. Kılıçdaroğlu rozeti takarken “İnşallah bu bölgeyi büyüteceğiz, kalkındıracağız” dedi.

Bire Bir yurttaş üstelik ilçelerinde siyanürle değerli çıkarıldığını aktardı. Yurttaş, “Halkı bilgilendirmeden bunu yapacaklar. Siyanür bizi etkileyecek. Diyadin’in çoğu kanser” diye niteleyerek konuştu.

Vatandaş ilçelerinin olanaklarından faydalanamadıklarını kaydederek, “Kaplıcadan, seradan faydalanmıyoruz. Mermerimiz üstelik Türkiye’nin değil dünyanın sunma bol mermeri burada var. Bunu tıpkı Meclis’te dile getirin. Okuma, çeper oranı yeryüzü yüksek kayran Diyadin” diyerek Kılıçdaroğlu’na dertlerini anlattı.

Kılıçdaroğlu, “Sizden tıpkısı isteğim var. Meclis’te kürsüye çıkıp da ‘Ya Balkı’nın, Diyadin’in, Eleşkirt’in, Patnos’un şu sorunu vardır’ diyen ayrımsız kayırıcı gördünüz mü?” diye sordu. Yurttaş, “Görmedik” diye niteleyerek karşılık verdi. Kılıçdaroğlu da “Siz oy verdiniz” diye ekledi ve sorunlarını çözecek partilere düşünce vermesini istedi.

Kılıçdaroğlu çiftçilerle de tıpkı araya geldi. Ayrımsız maraba süt fiyatlarından veca yandı. Kılıçdaroğlu, çiftçiye kırmızı mazot vereceklerini ve yatlara hangi fiyattan veriliyorsa çiftçinin dahi o fiyattan alacağını kaydederek, şunları söyledi:

” ÖTV’siz, KDV’siz mazotu sizlere de vereceğiz. Hesabına al süt diyoruz. Avrupa’da de uygulanıyor bu. Çiftçiye ÖTV’siz, KDV’siz, maliyet neyse onun üzerine çiftçiye verilecek. İki, kırsalda müteharrik çoluk çocuk ve kadınların içtimai düzenlilik primini heybet ödeyecek. Sattığınız ürünle ait birlikte şöyle aynı faaliyet: Ürünün maliyeti; buğday mı, arpa mı, yulaf mı, yonca mı? Neyse? Ne ekiyorsanız veya hayvan besliyorsanız, bunun benzeri maliyeti vardır. Dönüm maliyeti bellidir, üç bayağı ilkokul fevk. İlacınız bellidir, gübreniz bellidir. Mazotunuz bellidir. Maliyeti yarar. Maliyetin üzerine akla yatkın bire bir kar koyulur. Maliyet zait kar, eşittir taban kıymet evet. Yani dikici planlı ekim dahilinde, altını çiziyorum. Mıntıka bazlı planlama yapılacak. Ki, neyi ekiyorsa biz onu bileceğiz. Ihtişam onu bilecek. Sen buğday mülhak kardeşim beis etmeyeceksin, sen yulaf ilişik uymazlık etmeyeceksin, sen şeker pancarı… Uymazlık etmeyeceksin. Maliyeti çıkaracağız. Üzerine akla yatkın kar koyacağız. Taban denk budur diyeceğiz. Onun üstünde kamera varsa, satıyorsanız satın. Amma onun altına düştüğünde mehabet diyecek kim ‘ben alıyorum.’ Bu işin felsefesi bu. Elhak Cumhuriyet Altını kurulurken üstelik bu felsefe ile müesses. Yerey Mahsulleri Ofisi’nin varlık nedeni bu filhakika. Ekiyorsunuz beis ediyorsunuz. Mazot, reçete, gübre… Hepsi şiddetli pahası. Amma bunun düzenlenen olması geçişsiz. Cümle neyi ekeceğini bilecek, bire bir sene sonraları minimum karla, kaça satacağını bilecek. Sizin engel etmeyeceğiniz ayrımsız modeli hayata geçirmemiz lazım. İşin özü bu.”

Tıpkı çiftçi, gençlerin geriden geriye yollardan mahdut dışına gittiğini söyledi. Kılıçdaroğlu ise “Gençler balaban şehirlerin varoşlarına gidiyorlar. Engel ediyorsunuz, ürettiğiniz malı satamıyorsunuz ve gençler tarlada çalışmıyorlar. O gençlerin burada kalması için hem alım garantisi, hem kar garantisi bire bir zamanda onların üstelik içtimai güvenlik primini mehabet kendisine ödeyeceğiz. Tarlada çalışıyorsan, kardeşim senin tekaütlük hakkın devletin garantisi altında” dedi.

Yurttaş birlikte “Çoluk Çocuk kalmadı. Bütünü Avrupa’ya gitti. Uğrun gitti” diye Kılıçdaroğlu’ndan hal istedi. Kılıçdaroğlu de “bundan sonra gelecekler, göreceksin” karşılığını verdi.Share: