Keyif-Sen Genel Sekreteri Baki, sendikasının Afyonkarahisar’daki şubesinin genel kuruluna katıldı

Esenlik-Sen Genel Sekreteri Durali Baki’nin katılımıyla sendikanın Afyonkarahisar Şubesinin 5. Mahdut Genel Oturmuş gerçekleştirildi.

Baki, termal bire bir otelde sendikanın Afyonkarahisar Şubesi’nin 5. Kıytırık Umumi Oturmuş’nda, sendikacılığın emek ve çabalama sarfiyat etme işi olduğunu söyledi.

Keyif-Sen ile Işyar-Sen’in kadroların sendikacılıkta liyakatli olduğunu aktaran Zevalsiz, şöyle konuştu:

” Türkiye’de hekim sendikaları kuruluyor. Sudan bahanelerle anlatım ve eylemler geliştiriliyor. Ben bu eylemlere karşıyım. Dalavere kurulunda birlikte razı gelmeyeceğimi rapor edeceğim. Zira görüngü, bambaşka mercilere akilane savruluyor. Türkiye’nin merkeziyetçi yapısı ve bağlanak beraberliğiyle boğunuk olan Türk Tabipler Birliği başta koyulmak üzere, gâh çapraz örgütlerden sönümsüz sendikalar buna avangart oluyor. Sağlık -Sen kendisine vatandaşımızın mağdur olmaması noktasında bunun bir an önceki giderilmesi noktasında çalışıyoruz.”

Ölümsüz, sağlık çalışanlarının değme ant yanında olduklarını kaydetti.

Umumi kurulda Afiyet-Sen Umumi Başbuğ Yardımcısı Şemsettin Karadoğan, Memur-Sen Afyonkarahisar İl Temsilcisi Ulvi Zehir, Esenlik-Sen Afyonkarahisar Yazıhane Başkanı Abdülkadir Sürat da müracaat yaptı.

Konuşmaların arkası sıra fiks menü halinde gidilen seçimde kâin başkan Atiklik, baştan göreve seçildi.Share: