Kayseri’de çocuklar daha çok icra yoluyla konfirmasyon edilmeyecek

Kayseri Valiliği, Büyükşehir Şehremaneti Başkanlığı ve Cumhuriyet Altını Başsavcılığı işbirliği ile Kayseri Yavru Müzakere Merkezi faaliyete geçirildi. Faaliyete geçirilen Bala Ülfet Merkezi ile alay malay ayrıntılar artık icra marifetiyle konfirmasyon edilmeyecek.

Kocasinan İlçesi’nde faaliyete geçirilen Bala konuşma Merkezi’nin tanıtımında konuşan Kayseri Cumhuriyet Altını Başsavcı Vekili Ömer Demirgöz; metrukiyet sürecinde yıpranan çocukların artık daha çok yıpranmalarına mevzi verilmeyeceğini söyledi. Demirgöz; “5. Geçerlilik Paketiyle birlikte İcra ve İflas Kanununda yapılan başkalık göre; bala teslimi ve çocuklarla ferdî veriş kurulmasına dayalı ev mahkemelerince verilen kararlarının, çocuğun üstün yararı anne alınarak, Hak Bakanlığınca adliyelerde kurulan ‘Adli Bindi ve Mağdur Hizmetleri Müdürlükleri’ yoluyla yerine getirilmesi öngörülmüştü. ‘Çocuk Teslimi ve Çocukla Şahsi İlişki Kurulmasına İlişkin Yönetmelik’ 4 Ağustos 2022 tarihli resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yasalı değişiklikle gelişigüzel; bugüne büyüklüğünde İcra Müdürlükleri yoluyla yerine getirilen bu amal, imdi torunlar yararına dizayn edilen bala ziyaret merkezlerinde uzmanlar ve emare öğretmenler eşliğinde namına getirilecek, böylece metrukiyet süreci ve sonrasında yıpranan çocukların daha çok yıpranmalarına yer verilmeyecek” dedi.

Bala teslimi sürecinde ehlihibre ve rehber öğretmenlerin fariza alacağını ve kararın namına getirilmesi sürecinde çocukların psikolojik durumlarının esas alınacağını nâkil Başsavcı Vekili Demirgöz; “Bu çerçevede Kayseri Valiliğimiz, Büyükşehir Belediye Başkanlığımız ve Cumhuriyet Başsavcılığımızın teşrikimesai ile Kayseri Bala Mülakat Merkezimizi 1 Ağustos 2022 tarihi itibariyle faaliyete geçirdik. Faaliyete geçirmiş olduğumuz Bala Konuşma merkezimizle gelişigüzel çocuklarımız daha çok yürütme tarafından konfirmasyon edilmeyecek. Elan ilkin çocuk teslimine ilişkin icra müdürlüklerine başvurarak bu yönde talepte bulunulması ve bunun için masraf ve giderlerin yatırılması gerekiyordu. Ayrıntılar ebeveynlerin evinden icra memurları ve polis güçleri eşliğinde zorla alınabiliyordu. Arada Sırada muhit karşı karşıya katılmak durumunda kalıyor ve bu format çocuklarında mağduriyetlerine sebebiyet veriyordu. Daha Çok çocuklarımızın faik menfaati gereği, çocuk teslimi Adli Destek ve Kıygın Hizmetleri Müdürlüğümüz marifetiyle ebeveynlerin kapısında değil Bala Müzakere Merkezimizde yapılacak. Çocuklarıyla görüşmek isteyen esas ve babalar seçkin ücret ödemeyecek ve yapılacak cümle giderler Türe Bakanlığımız aracılığıyla karşılanacaktır. Çocuk teslimi sürecinde uzman ve rehber öğretmenler fariza takanak, kararın adına getirilmesi sürecinde çocukların ruhsal durumları ana alınacak ve seçkin durumda çocuklarımızın faik menfaati dikkate alınacaktır. Bu proses içerisinde taraflarla iletişime geçilerek yaşanabilecek çekişmelerin çocukları üzerindeki kontra etkileri ve sürecin ne şekilde yürütüleceği hususunda taraflara delalet edilecek. Taraflara Aile Mahkemesince sunulan zatî ilişki kararına uymamaları halinde velayetin değiştirilmesinin gündeme gelebileceği ve bu yaklaşımın aleyhe tutamak yerine kabul edileceği hatırlatılacak. Etraf istemedikçe ve çocuğun yüksek yararı gerekmedikçe çıktı muhit karşı karşıya getirilmeyecek. Kayseri Yavru Mülakat Merkezimizde çocukların ana ve babalarıyla kaliteli antlaşma geçirmesine imkan sağlayacak sosyal ve kültürel faaliyetlerin yürütüleceği kabil içerisinde çocuk oyun alanları, eke bekleme salonu, konuşma odası, bebek hizmet odası kabil bölümler meydan almaktadır. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın faik yararına hizmet edecek olan Yavru Mülakat Merkezimizin kılıklı olmasını diliyor, faaliyete geçirilmesinde emeği sabık ilkin bakanımıza, Kayseri valimize, büyükşehir belediye başkanımıza ve başsavcımıza teşekkür ediyorum” dedi.

“Muhit kendileri istemedikçe ve çocuğun yararı gerektirmedikçe karşı karşıya getirilmeyecek”

Bala doğrulama sürecinin nasıl işleyeceği ile ilişik da bilgiler veren Kayseri Cumhuriyet Altını Başsavcı Vekili Ömer Demirgöz; “Ebeveynlerin ücretsiz kendisine Adli Destek ve Kıygın Hizmetleri Müdürlüğümüze başvurması sonrasında; uzmanlarımız taraflarla iletişime geçerek; etki ve kararda belirtilen takvime inkıyat gerekliliği, uyulmaması halinde karşılaşa bilecekleri neticeleri açıklayacak. Teyit yükümlüsünden çocukla gelişigüzel çocuk ziyaret merkezine gelmesi istenecek. Doğruluk sahibi de yavru ziyaret merkezine gelerek çocuğunu eksper yahut öğretmenden doğrulama alacak. Aynı şekilde adalet sahibinden üstelik ferdî iş takviminin sonunda çocuğu müzakere merkezine getirerek doğrulama edecek. Etraf kendileri istemedikçe ve çocuğun yararı gerektirmedikçe zorunlu haller dışında yüz yüze getirilmeyecek. Taraflara yaşanabilecek çekişmelerin kendileri ve hele çocukları üzerindeki huysuz etkileri üstüne uzmanlar eliyle delalet edilecek. Çocukla ferdî veriş kurulmasına dayalı yakınlar arasındaki sorunların çözümünün sağlanabilmesi amacıyla uzmanlarımızın önerisiyle Eş Mahkemelerince torunlar ve anne-babalar üzerine müşavirlik tedbiri uygulanmasına değişmeyen verilebilecek. Farklı nedenlerle çocuğu göstermeme eğilimi ile karşılaşılır ise, taraflara velayetin değiştirilmesinin gündeme gelebileceği ve bu yaklaşımın aleyhe kanıt yerine akseptans edileceği, ayrıca şikayet üstüne 3 günden 10 güne büyüklüğünde sıkı düzen hapsi ile cezalandırılabileceği hatırlatılacak. Çocukla zatî pazar kurulmasına dair kamu izah ve açıklamaların olumlu bedel bulmaması halinde ise görevlilerimizce teyit emri düzenlenerek ilgilisine mukayyet adına beyanat edilecek, tebliği rağmen doğrulama gerçekleşmezse şikayet üstüne tamlanan muamelat işletilecektir” ifadelerini kullandı. – KAYSERİ

Share: