Kars’ta Efsanevi Pazarları kapatıldı

Kars’ta hayvanlarda görülen şap hastalığından kıran hayvan pazarları kapatılırken, eksantrik illere efsanevi sevkleri ise durduruldu.

2022/04 nolu Hayvan Hastalıkları ile Savaşım ve Efsanevi Hareketleri Kontrolü Genelgesi ile efsanevi varlığının salgın hastalıklardan korunması, ahali sağlığını zılgıt eden zoonoz hastalıklarla savaşım edilmesi ve efsanevi hareketlerinin arama altına alınması için 5996 sınırlanmış Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Ağızotu Kanunu gereği, Kars Hayvan Keyif Zabıtası Komisyonu 05.08.2022 tarihinde Vali Yardımcısı Tahir Yılmayan Başkanlığında toplandı.

Toplantıda, Eşkâl ilçesi Paşaçayırı Mahallesi, Digor Gülhayran köyü, Akıllıca Benliahmet köyü ve Susuz Karapınar köyünde şap hastalığının çıkması cihetiyle; enfeksiyonun yayımlanma zincirini deşmek ve beklenen salgınların önüne tevdi etmek için biyogüvenlik önlemlerinin en son düzeyde uygulanmasına karar verildi.

5996 Az Baytar Hizmetleri, Nebat Sağlığı, Azık ve Yem Kanununun 4. maddesi gereği; Şap hastalığına cebin faal aynı şekilde aşılamanın yapılması ve kentte sâdır şap hastalığının henüz fazla mihraka yayılmasının önlenmesi üzere, bilcümle mülk genelinde devlet içi ve il dışı çift tırnaklı sığır, kucak, tutturuk hayvan hareketlerinin 06.08.2022 tarihinden sohbet etmek için 2. emre büyüklüğünde durduruldu.

Öte yandan Kars İl Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyonunun 2022-05 günlü kararı gereği Kars genelinde kül hayvan pazarları ve koca yerleri 06.08.2022 tarihinden etkin olmak için 2. Emre büyüklüğünde kapatıldı. – KARS

Share: