Kâh bakanlıklara ilişik tayin kararları Resmi Gazete’de

Hazne ve Maliye, Ticaret ile Uran ve Teknoloji bakanlıklarında muhtelif görevlere atamalar yapıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan kararlara bakarak, Hazne ve Maliye Bakanlığında belirgin kâin Algı Denetleme Kurulu Başkanlığına Başkan Yardımcısı Misyon Selçuk Taşkıran atandı. Denet Başkanlığına bile Kaynak ve Maliye Başmüfettişi Ali Serkan Erdoğan getirildi.

Aynı Bakanlıkta sarih bulunan rüşvet müfettişliğine Amaçlanan Süfli atandı. Ustalık sınavında muvaffakiyet gösteren alacak denetmen yardımcıları Enes Açık Deniz, Fatih Bayındır, Halil Gümüş, Erek Kerim Erdüzen, Sedat Akmeşe ve Samet Tecimen’in bile algı müfettişi olarak atamaları yapıldı.

Endüstri ve Teknoloji Bakanlığında açıkça kâin Avrupa Birliği ve Aut İlişkiler Genel Müdür Yardımcılığına Gülme Merçan Aygen atandı.

Aynı Bakanlıkta boş bulunan başmüfettişliğe müfettiş Muhammed Vahit Özkan getirildi.

Tecim Bakanlığında kategorik kâin İhracat Umum Müdür yardımcılıklarına Mustafa İlker Özdem, Bülent Tuncer, Erbülen Kurşun, İthalat Umum Müdür yardımcılıklarına Önder Esrar, Okan Öztürk, İç Ticaret Umum Müdür Yardımcılığına Ahmet Fert Balak, Gümrükler Umum Müdür yardımcılıklarına Burak Serkan Yaşar, Erdal Karahisar, Hüseyin Sadi Çetintaş, Mesabe Tursun, Nevzat Bozkurt, Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdür yardımcılıklarına Mehtap Atakan Özkan, Aylin Bebekoğlu, Bahar Faal, Atakan Özdemir, Arsıulusal Bakım Ticareti Umum Müdür yardımcılıklarına Mahmur Çiçeği Şamiloğlu Erkoç, Popülasyon Girişken ve Ali Derviş Kaçar atandı.

Serbest Bölgeler Umum Müdür Yardımcılığına Mehmet Cem Topbaş, Gümrükler Sıyanet Genel Müdür yardımcılıklarına Hasan Oktay Duygulu, Bekir Birey Beyinli, Can Baht, Tüketicinin Korunması ve Ortalık Gözetimi Umum Müdür Yardımcılığına Hasan Mutaf, Tecim Araştırmaları ve Riziko Kıymetlendirme Genel Müdür Yardımcılığına Raif Can, Nişane Güvenliği ve Denetimi Umum Müdür Yardımcılığına Zaman Ayık, Bilgi Teknolojileri Genel Müdür yardımcılıklarına Fatih Mehmet Gümüş, Cirim Selahattin Kosaoğlu, Bindi Hizmetleri, Tasfiye İşleri ve Döner Sermaye Genel Müdür yardımcılıklarına Hazar Nalçacı ve Mustafa Tuğberk Karaman getirildi.

Share: