İznik’te Osmanlı’ya ilgilendiren mezar kalıntıları gizemini koruyor

İznik’te Osmanlı’ya ilişkin çukur kalıntıları gizemini koruyor

BURSA – Bursa’nın tarihî açıdan yeryüzü balaban yerlerinden biri olan İznik’te Osmanlı’ya ilişik çukur kalıntıları gizemini koruyor. Kalıntıların 14 ile 17. yüzyıllar arasına ilişik olduğu üzerinde duruluyor.

Bursa’nın İznik ilçesinde kâin Şeyh Kutbuddin Camii ve Türbesi’nin yanındaki çukur kalıntıları bölüm yüzüne çıkartılmayı bekliyor. Herhangi Bir yerinden tarih fışkıran İznik’te bu mezar kalıntılarının Osmanlı’ya ilişkin olduğu düşünülüyor. Oyuntu kalıntılarına ait açıklama yapan İznik Müzesinin zahmetli müdürü Taylan Sevil, “Görmüş olduğumuz Osmanlı dönemine ilgili mezar kalıntıları burada bulunan. Az ilerimizde da buna analog bakaya var. Bu oyuntu kalıntılarını alelacele yanı başımızda olan Şeyh Kudbettin Camii ve Türbesi ile ilişkilendirebiliriz. Anlaşılan o ki, bura 14. asır sonları ile 17. yüzyıl arasındaki dönemde hazire dediğimiz camilerin yahut türbelerin etrafındaki bamyatarlası alanlarına ilgili kalıntılardır. Bu dahi muhtemelen 14. asır sonları ile 17. asır arasındaki hazire müştemilatının kalıntılarından ibarettir. Antrparantez çukur kalıntısının etrafındaki duvarlar bile Osmanlı’nın akıbet döneminde işlenmiş, bambaşka ayrımsız türbeyi bel etmektedir. Burada yapılacak olan ilmî kazılar olursa benzeri çukur kalıntıları, özellikle kitabeli olanlar yeryüzü erken olandan en geç olana tarihler arasındaki bire bir döneme ait olduğu beliğ” dedi.

Sevil, “Mevcut ayakta olan Şeyh Kudbettin Cami ve Türbesi’nin hızla yakınında Candarlı Halil Ciddi Türbesi’nin olduğunu da dikkate alırken, bu Halil Paşa’nın de burada aynı cami ve fakülte mensur ettirmiş olduğunu da tarihi kaynaklardan bilmekteyiz” diye konuştu.Share: