İyi Tümen Yerel Yönetimler Başkanı Metin Ergun: “Hür Yoksulluk Yüzdelik 100 Oranda Arttı.

İYİ Tümen Yerli Yönetimler Başkanı, Muğla Saylav Pek Ergun, Muğla’üstelik; ” Türkiye’üstelik, bu topraklarda; atlatmak tek bu büyüklüğünde konuşulmamıştı. Süt, cilt, peynir, yağ hiç bu kadar konuşulmamıştı. Çıktı bu coğrafyada insanlar gıdaya ulaşamaz arkaç geldi. Bağımsız Milletvekili meskenet yüzde 100 oranda arttı. Verdik yetkiyi, göremedik ekmeği. Verdik yetkiyi, içemedik sütü, Verdik yetkiyi, yiyemedik peyniri, hitit” dedi.

Muğla’birlikte, İYİ Fırka Reze İlçe Başkanlığı’nın 3. Görgüsüz Genel Oturmuş, bugün Türkan Saylan Çağdaş Hayat Merkezi’nde yapıldı. İYİ Tümen Yerli Yönetimler Başkanı ve Muğla Saylav Stabil Ergun, şunları söyledi:

“HUSUSIYET, EKONOMİYE YANSIR”

“Arkadaşlarımızın seçkin biri farklı açılardan Türkiye’nin sorunlarını ele aldılar. Sorunların de çözümlerinden bahsettiler. Esasında, ağırlıklı namına; hesaplı sorunlardan, toplumsal sorunlardan, kadın cinayetlerinden benzin fiyatlarına büyüklüğünde, çocukların beslenememesine büyüklüğünde serian çabucak rastgele konudan bahsettiler. Bilcümle bu sorunların kaynağı nedir, sebep olan husus nedir?

“ÜNSIYET, SİZİN EVİNİZDE KAYNATTIĞINIZ ÇORBA İLE İLİŞKİLİDİR”

Bu yaşadığımız sorunların, yaşanabileceğini ve rastgele güzeşte zaman henüz çok, daha okkalı yaşanacağını ben 16 April 2017’birlikte mamul olan referandumda Muğla merkezin hemencek kolaylıkla bilcümle köylerine her an, vatandaşlarımıza anlatmaya hız sarf etmiştim.

‘Şayet bu referandumdan olur çıkarsa, bu tümce uygulanmaya başlanır ise Türkiye’dahi, bilin kim; Türkiye tıpkı kurumsuzluk rejimi ve kuralsızlık rejimi yaşayacaktır’ demiştim. Dedim ki bakın neler yaşanacak? ‘Hukukun üstünlüğü ortadan kalkacak. Şayet hukukun üstünlüğü ortadan kalkarsa bilin ki bu ekonomiye yansır. Bilin ki ülfet, sizin evinizde kaynattığınız çorba ile ilişkilidir. Hukukun üstünlüğü realizasyon edilen ülkelerde sizin evinizde kaynayan çorba bire bir kaşık çok peki. Hukukun üstünlüğünün olmadığı ülkelerde ise aynı kaşık fire evet. Bunları yaşayacağız. Lokmanızla sofranızdaki ekmekle ilgili olacak bu plebisit’ dedim. Ego o dönmeler bile temas partide değildim amma arkadaşlarımızla gelişigüzel sayın genel başkanımıza inanarak, Muğla’de anlatmaya mücahede sarf ettik.

“TÜRKİYE’DE KURUMSUZLUK VE KURALSIZLIK SEÇİMİ DOĞDU”

Demin geldiğimiz noktada zaman uygulanmaya bitmeme fail partili cumhurbaşkanlığı sistemi, Türkiye’birlikte kurumsuzluk ve kuralsızlık rejimi doğurmuştur. Hukukun üstünlüğü ortadan kalkmıştır. Esasen hissettiğim haddinden fazla ağır sıklet de kelimelerimi seçerek konuşmaya çaba sarfiyat ediyorum. Matbuat özgürlüğü ortadan kalkmıştır. Aleyhte benzeri cemi kuran, ayrımsız cemi yazan basın mensubunun hariç atıldığı tıpkı tümce haline gelmiştir. Basının yüzdelik 96’sı bu sistemde propagandist basın haline gelmiştir, girişim katetmiştir. Yani lehtar basından, tanıtıcı matbuat haline gelmiştir. Sivil sosyete anlamsızlaştırılmış, yetkileri adeta elinden münfail bire bir haldedir. Devletimiz hakemlik rolünü kaybetmiştir. Çalışanları, idarecileri eliyle eksantrik tıpkı birime soyunmuştur. Epizot varmadığı için söylemiyorum. Hep bunlar ekonomiye yansımıştır. Bilcümle bunlar bizim evimizde soframızdaki çorbanın benzeri kaşık fazla olup olmamasına yansımıştır. Bunun böyle olacağını ifade etmiştik. Bu bütün övenler, yani Topluluk İttifakı, ‘Verin yetkiyi, görün etkiyi’ demişti. Verdik yetkiyi, gördük etkiyi.

“BESLENME KRİZİ ZIHAYAT DEVLET HALİNE GELDİK”

Türkiye’de, bu topraklar üstelik savuşturmak on paralık bu kadar konuşulmamıştı. Benzin, ten, peynir, yağ on paralık bu kadar konuşulmamıştı. Daha Çok bu coğrafya da insanlar gıdaya ulaşamaz ağıl geldi. Müstakil meskenet yüzdelik 100 oranda arttı. Verdik yetkiyi, göremedik ekmeği. Verdik yetkiyi, içemedik sütü, Verdik yetkiyi, yiyemedik peyniri, hitit. Tagaddi krizi faal aynı mutluluk haline geldik. Ekmeğin 5 lirayı geçtiği ülke haline geldik. Fukara, torlak lacerem doyuracak karnını?

“BU SEÇİM, SİSTEMDEN FIRAR SEÇİMİDİR”

Bu plebisit seçimidir. Bu intihap seçme partinin şu, bu olmasından feyiz öncelikle bu sistemden firar seçimidir. evet bu kötü gidişe ‘Evet’ oyu verilecek dolayısıyla Cumhur İttifakı’na fikir verilecek, bu biberli gidiş temas sabık dolaşma elan üstelik kötüye gidecek. Toparlanması kabil değil zira hukukun üstünlüğü meknuz durumda. Kurumsal egemenlik ve yetkiler batmış durumda. evet elan de kötüye gidecek seçme şey ya de kuvvetler ayrılığını realizasyon etmeyi düşünen, hukukun üstünlüğünü getirmeyi planlayan, kurumsal devleti ve kurallara sınırlı kurumsal yapıyı ortaya çıkarmayı planlayan vekil demokratik sisteme ‘Evet’ diye Ulus İttifakı ve bunların başında üstelik İYİ Fırka’ye fikir verecek.”

Share: