Erzincan’da belediyenin beldelerdeki taşımacılığına şekil sahiplerinden tepki

Erzincan Belediyesi aracılığıyla 9 yer ve 3 köyde başlatılan taşımacılığa, beldelerde kâin tarz sahibi işletmecileri reaksiyon gösterdi.

Erzincan Belediyesi 1 Eş 2023 tarihinden itibaren 28 otobüs ile 9 mekân ve 3 köyde güzergahları ve sefer saatleri ayarlanarak dolgun taşıma işi başlatmıştı. Beldelerde ve köylerde minibüs hattına sahip nakil işi eden işletmeciler ise yaşanan duruma aksülamel gösterdi. Yapılanın geçersizlik olduğunu belirten işletmeciler belde belediyelerin otobüs duraklarında benzeri araya gelerek matbuat açıklaması yaptılar. arada bir vatandaşlarla aralarında sakim anların yaşandığı matbuat açıklamasında pres sahipleri, yaşanan durumun iki yan için birlikte kıygınlık oluşturmadan çözüme kavuşmasını istedi.

Konu karşı otobüs işletmecileri hesabına mütekellim Avukat Mustafa Bayraktar ise yaptığı basın açıklamasında şu ifadelere düzlük verdi:

“Taşımacılık faaliyeti yürüteç şirketlerin ortakları İçişleri Bakanlığı’nın 30.04.2017 günlü resmi gazetede yayınlanan 2017/156 sınırlanmış temel tayin kararına arbede belediye statüsünde olan beldelerde ihale neticesinde edindikleri minibüs hatları ile 1980 yılından itibaren ferdî 1999 yılından itibaren ise şirketleşerek beldelerden Erzincan Biçim ferdî kendisine nakil işi yapmaya başlamışlardır. Erzincan İl Trafik Komisyonu’nun kararı ile bile şirketlerimizin ilişik güzergahta taşımacılık yapmasına cevaz verilmiştir. Şirketlerimizin, çalıştırdığı vesait için Iblağ ve Enfrastrüktür Bakanlığı’ndan alınması müstelzim D4 bitirme belgelerini de almış ve süresinde yenilemiştir.

2019 yılı mahalli idareler seçimlerinden bilahare kasaba belediyelerin hukuksal kişiliği kaldırılmış ve Erzincan Belediyesi’nin beldesi haline gelmiştir. Bu aşamadan bilahare da nakil şirketlerinin akıbeti için lazım Erzincan Belediyesi gerekse Erzincan Valiliği nezdinde bazen icraat işlenmiş ve bildirme nihayetinde davalı belediyelerin 07.01.2022 güneş ve 54034294.105.04.01/025 değişmeyen numaralı sedir kararı ile ihaleye çıkarılmasına değişmeyen verilmiştir. İşbu divan kararına cebin iptal davası küşade ve mahkemenizin 2022/1043 E., 2022/1249 K., çevrilmiş ilamı ile işlemin iptaline yağız verilmiştir. Bu değişmeyen sonrasında Erzincan Belediyesince duruşma kararına uymaksızın şirketlerimizin transfer yaptığı beldelerde taşıma işlemi yapılması amaçlı komütatör isticar, vesile satın alma, yeni güzergah belirleme, belirlenen güzergahlarda farklılık yapma ve herhangi bir türlü gelişim ve işlemleri çarpmak için uray encümenine mezuniyet verilmiştir ve bu yönde tekrar sav konusu edilen sedir kararı alınmıştır. Alınan bu sedir kararı yeterli araştırı/tetkik yapılmaksızın alınmış olması sebebiyle, lazım Anayasa Mahkemesi Bir Numara Bölümü’nün 07.04.2021 güneş ve B.No: 2018/20720 dar kararında tamlanan kriterlerin durumunda makul olmaması sebebiyle ve gerekse encümene devredilen yetkinin sınırlarının ucu yıldızlı ve belirsiz olması sebebiyle izin ve minval açısından hukuka uymaz olduğu ve tağyir edilmesi niteliktedir.

Danıştay’ın yerleşik içtihatlarına göre müddeialeyh belediyenin bu yönde benzeri karar alınması için; yeni komütatör isticar, mübayaa veya minibüs hattı tahsis edilmeden önceki bulunan hatlarda gelgeç taşımacılığı fail araçların bu güzergahtaki muvakkat ihtiyacını karşılamakta ehliyetli olup olmadığı ve bulaşıcı potansiyeli olup olmadığı hususunun, bu güzergahta taşıma fail araçlarda değişik bölüm ve saatlerde arızi sayımı yapılarak ilişik alım ve kuruluşlardan (Üniversite, hastaneler, bankalar, ayrıksı amme gelgel ve kuruluşları vb.) kuruntu alınarak ve gerekirse emniyete ilişik kent asayiş kamerasının kayıtları dahi büyütmek yoluyla şüpheden uzak ve somut delillerle ortaya konması gerekir. İlgili güzergahta 1999 yılından bu yana taşımacılık yapma imtiyazına ehil olan şirketlerimiz açısından, ilgilendiren divan kararı ile iyelik hakları ihlal edilmektedir.

Dolayısıyla Erzincan Belediyesi ödeme amirliği, transport işini üstlenen şirketlerimizin iyelik hakkına saldırarak kamu yararına olmamasına karşın taşıma işini tenkis ederek ve bu ihaleye transfer işini üstlenen biz şirketlerimizi bile bilgili etmeyerek görevlerini ihmal etmiş bulunmaktadırlar. Duruşma kararına mugayir hareket fail ve şirketlerimizin hakkını gasp fail yetkililer üzerine lazım sürecin yürütülmeye devam edileceğini bildirir saygılarımızı sunarız.” – ERZİNCAN

Share: