Artvin Başıboş Muhasebeci Finansal Müşavirler Odası Başkanı: “Depreme Dayanabilen Bina ve Konutlar İnşa Edilmeli ve Kamu Marifetiyle Denetlenmelidir”

Artvin Azade Muhasebeci Finansal Müşavirler Odası Başkanı Ergül İstanbullu, 6 Gücük Ay depremlerinde haddinden fazla sayıda çığır mensubunun hayatını kaybettiğini belirterek “Depreme dayanabilen bina ve konutların düz yazı edilmesi ve muktezi denetimlerin amme vasıtasıyla yapılması, özel sektör tarafından sunulan hizmetlerin gine amme kuruluşları aracılığıyla denetlenmesi gerekiyor” dedi.

Artvin Başıboş Muhasebeciler Mali Müşavirler Odası Başkanı Ergül İstanbullu, 6 Gücük Ay depremlerinin ardından iz mensuplarının durumuna ilgili izah yaptı. İstanbullu, şunları söyledi:

“BÖLGEDEKİ MESLEKTAŞLARIMIZ HAYATINI KAYBETTİ”

“Ülkemizde 6 Gücük Ay’ta meydana mevrut sonuç yüzyılın felaketi olarak dahi adlandırılan depremden ekolojik ortam bizim da o bölgede hareketli yakınlarını ve zat hayatlarını kaybeden meslek mensuplarımız oldu. Averaj 10 ilde yaklaşık 60 arkadaşımız hayatını kaybetti kim yakınlarıyla gelişigüzel bu nüsha itmam mezuniyet üzerinde olacağı düşünülebilir. Ülkemizde yaşanan felaketin natürel facia mi yoksa depremden korunmada alınacak tedbirlerin yetersizliği mi evet da yapılaşmanın çarpıklığı evet dahi verilen işin mucibince bina imalatlarının hesabına getirilmemesi nedeniyle kayıpların arttığı tartışma konusu olmakta ve kamuoyunda üstelik tartışılmaktadır.  Bizim TÜRMOB adına iz camiamızın arka kuruluşu TÜRMOB depremin evvel gününden itibaren bölgede engel gören çığır mensupları ve değişik vatandaşlarımıza müzaheret gayeli bire bir kampanya başlattık. Biz de Artvin odası kendisine bu TÜRMOB’un kampanyasına yardım arz etmek suretiyle bölgedeki halkımıza ve patika mensuplarımıza katkı sunmaya çalıştık.

“DEPREMİN ZARARINI HAFIFLETMEK İÇİN ÖNERİLER SUNDUK”

TÜRMOB’un almış olduğu önerilerden birlikte bahsedelim biraz, merkezi yönetime ve eksiksiz amme kuruluşlarına yapması gereken ve depremin zararlarını hafifletmek için sunmuş olduğu öneriler mevcut. Bunlar kaybolan defterler için boş belgesinin sürekli kendisine verilmesi ve mücbir sebep tanımlamasının sürekli adına yapılması ve aynı de yeminli mali müşavir tabir zorunluluğunun kaldırılması ya birlikte uzatılması. Defter ve belgelerin zayii olduğu üzere pahal incelemenin kaldırılması, defter ve belgelerinin benzeri örneğinin vergi dairesinden kâm edilmesi halinde temin edilmesi, e-imza ve finansal mühürlerin ücretsiz adına verilmesi ve sonuç namına kamu ve özel bankaların sunma az üç yıl köylü ödemesiz 10 sene vadeli faizsiz evet birlikte düşük faizli namına çığır mensuplarına ve esnafa birey suyu kredisi yerine emniyet açılması üstüne ait çekicilik ve kuruluşlara TÜRMOB vasıtasıyla iletilmiş bulunmaktadır. Patika mensubu kendisine Artvin Muhasebeci Mali Müşavirler Odası olarak hareket bölgesinde zarar gören vatandaşlarımızın yaralarını iletilmek ve acılarını tutmak üzere öncelikle gerçekten aynı basar olmamız cihetiyle elimizden gelen katkıyı sunmaya çalıştık. Antrparantez depremde hayatını kaybeden arkadaşlarımıza yağmur kalanlara dahi temel sağlığı diliyor ve benzeri henüz bu acıların yaşanmamasını dilek etmekle alay malay depreme dayanıklı bina ve konutların düz yazı edilmesi ve mukteza denetimlerin kamu marifetiyle yapılması, özel sektör tarafından verilen hizmetlerin yine amme eliyle denetlenmesinin kesinlikle yapılması hususunu dile getirmek istiyorum.”

Share: