Araştırı: Midkin protein seviyesi koronavirüsün bakir belirtisi mümkün

Atlas Üniversitesi akademisyenleri, COVID-19 teşhisinde yıpranmamış bir miyar sayılabilecek Midkin protein seviyesi analizi üzerinde mesai gerçekleştirdi. Araştırı ekibi yoluyla yapılan açıklamada, “Ağır bakım boyunca belli başlı aralıklarla yapılan ölçümlerde midkinin artışı henüz belirgindi. COVID-19 hastalarında ilerleyici evrelerde midkin seviyelerinin plazmada daha fazla salınarak zirveye ulaştığı görüldü.” ifadelerine kayran verildi.

Atlas Üniversitesi akademisyenleri koronavirüs salgınıyla ilgili kullanılmamış tıpkısı bilimsel araştırmaya imza attı. Yapılan çalışmada COVID-19 teşhisinde yeni bire bir miyar sayılabilecek Midkin protein seviyesi analizi araştırıldı.

Saten Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Mühendislik Fakültesi akademisyenlerinden; Duyma Ketenci, M. Medenileşmiş Kalaycı, Bağnu Dündar, Recep Duranay ve A. Şükrü Aynacıoğlu’nun ‘Elevated Serum Midkine Levels in Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (SARS-Cov-2) Infected Patients’ adlı makalesi, “International Immunopharmacology” dergisi marifetiyle yayınlanmaya ayar görüldü.

“MİDKİN SEVİYELERİNİN ZİRVEYE ULAŞTIĞI GÖRÜLDÜ”

Yapılan faaliyet, literatürde ilk kez COVID-19 çor aktivitesinde midkin ünlü proteinin rolünü araştıran bir tane makale özelliğine eş olurken, üniversite tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere saha verildi:

“Hele enfeksiyon ve doku onarımı sırasında üretilmekte olan Midkin proteini, Atlas Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi olan Medicine Hospital’ın kırıcı bakımına kabul edilen hastalar üzerinde incelendi. Elde edilen veriler kontrol grubuyla ile gösterişli hizmet hastaları ortada karşılaştırıldı. Sakil bakım süresince sınırlı aralıklarla yapılan ölçümlerde Midkinin artışı daha belirgindi. COVID-19 hastalarında ilerleyen evrelerde midkin seviyelerinin plazmada daha fazla salınarak zirveye ulaştığı görüldü. Midkinin, taharri grubuna göre göreli artışı iki buçuk katın üzerindeydi. Artmış midkin serum seviyeleri, faal hastalıkta ve çor belirtilerinin sonlanması beyninde eke tıpkı fark yaratmıştır. Faaliyet sonuçları midkinin COVID-19 tanısında ve tedavisinde hastalığın şiddetini yansıtan, müzahir olay ayrımsız biyobelirteç olabileceğini gösterdi.”

Proje ekibinde meydan kayran ve bahis ile ilişik yerine değerlendirmede kâin Dr. Sema Ketenci, “Midkin düzem ölçümlerinin hastalığı yönetmede çalışkan benzeri biyobelirteç adına kullanıldığında yıpranmamış tedavi hedefleri sunduğunu, gelecekte midkin tabanlı teşhislerin geliştirilerek tılsım verilebilir tıpkısı gaye olacağını” aktardı.

Taburculuk sonrası koltuk-COVID döneminin önemini vurgulayan Prof. Dr. Şükrü Aynacıoğlu ise “Hastaların takibinin sürdürülmesi gerektiğini ve bu konuda dahi toptan ölçekte üretken çalışmalarının bitmeme ettiğini” söyledi.

Share: